In Zuid-Holland hebben 60 mkb-ondernemers een subsidie ontvangen voor een innovatieadvies- of haalbaarheidsproject verdeeld over de topsectoren. De subsidies maken deel uit van de regeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland.

De provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken hebben ieder € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling. Hierdoor is in 2015 een budget van €7 miljoen beschikbaar, waarvan €2,1 miljoen inmiddels is besteed. Daarnaast kunnen Zuid-Hollandse ondernemers voor de tender R&D-samenwerkingsprojecten tot en met 1 september 2015 een aanvraag indienen. In totaal is er €4,9 miljoen subsidie beschikbaar.

Subsidie is mogelijk voor twee categorieën:

  • kleine R&D-samenwerkingsprojecten met maximaal € 200.000 subsidie en maximaal 35% subsidie van de projectkosten;
  • grote R&D-samenwerkingsprojecten met maximaal € 350.000 subsidie en maximaal 35% subsidie van de projectkosten.