Als u een erfenis of een schenking ontvangt, bent u daarover belasting verschuldigd. Mits het traject goed wordt begeleid, kan de overheveling van ondernemingsvermogen daarentegen momenteel grotendeels vrijgesteld van belasting plaatsvinden.

Gunstige BOR-vrijstelling toelaatbaar

Kort gezegd komt deze bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) erop neer dat over de eerste € 1.000.000 aan bedrijfswaarde geen erfbelasting of schenkbelasting is verschuldigd. Daarboven geldt een vrijstelling van 83%. Deze regeling zorgt voor een aanzienlijke belastingbesparing.

Omdat deze regeling erg ruimhartig is voor een beperkte groep belastingplichtigen, zijn daartegen recent diverse procedures aangespannen. De stelling was daarbij dat iedereen recht op de hoge vrijstelling zou moeten hebben en niet alleen ondernemers. De rechter kwam echter tot de conclusie dat de BOR-vrijstelling in zijn huidige vorm volledig toelaatbaar is en niet hoeft te worden aangescherpt.

Ondanks dat deze procedures gunstig zijn afgelopen voor de Nederlandse staat, bleef het donkere vermoeden bestaan dat Den Haag de verhoogde publiciteit zou aangrijpen om de BOR-regeling toch te versoberen. Dit is voor Moore DRV dan ook aanleiding geweest om onze klanten extra op de huidige gunstregeling te attenderen en om waar mogelijk geplande bedrijfsopvolgingen te versnellen.

Afzwakking BOR-Vrijstelling aanstaande?

In zijn zoektocht naar aanvullende belastinginkomsten heeft Staatssecretaris Wiebes op 25 april 2014 de eerste proefballon over de afzwakking van de BOR-vrijstelling opgelaten. Hoewel naderhand is toegezegd dat een aanpassing in ieder geval niet tijdens de huidige kabinetsperiode aan de orde zal zijn, zien wij in deze ontwikkeling onze vermoedens van een aanstaande versobering helaas bevestigd.

Advies

Wij raden u daarom aan om uw kinderen versneld bij uw onderneming te betrekken en deze naar hen over te hevelen. Uiteraard informeren wij u graag naar de mogelijkheden. Onze adviseurs staan voor u klaar.