Vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel, zoals een bonus, blijven onbelast als u gebruik maakt van de werkkostenregeling. Wij vertellen in dit artikel hoe u optimaal de vrije ruimte van de werkkostenregeling benut.

Werkkostenregeling

Volgens de werkkostenregeling mag u 1,2% van de totale loonsom besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Dit is de vrije ruimte. Denk bijvoorbeeld aan een personeelsfeest of kerstpakket. Overschrijdt u de grens van 1,2%, dan betaalt u als werkgever 80% eindheffing. Een andere mogelijkheid is om de vergoeding of verstrekking tot het loon te rekenen. In dat geval betaalt de werknemer hierover belasting.

Benutten vrije ruimte

Het is in uw voordeel dat binnen uw beloningssystemen de vrije ruimte maximaal benut wordt. Over beloningen binnen de vrije ruimte wordt namelijk geen belasting betaald. Niet door de werknemer en ook niet door u als werkgever.

Verstrekken bonus

Uit onderzoek blijk dat 96% tot 97% van de werkgevers de vrije ruimte niet volledig benut. Of dit ook in uw onderneming het geval is, wordt vaak pas op het eind van het jaar duidelijk. Dan is pas bekend hoeveel vergoedingen en verstrekkingen uw personeel in de loop van het jaar heeft ontvangen. Heeft u inderdaad vrije ruimte over? Dan kunt u deze bijvoorbeeld benutten om werknemers een onbelaste bonus te verstrekken.

Gebruikelijkheidscriterium

Het staat u in beginsel vrij om onbelaste bonussen te verstrekken, zolang u maar binnen de vrije ruimte blijft. Wel geldt de voorwaarde dat de verstrekking, in dit geval de bonus, gebruikelijk moet zijn. Over onbelaste vergoedingen en verstrekkingen tot een bedrag van € 2.400 per werknemer per jaar doet de fiscus niet moeilijk: er wordt vanuit gegaan dat de vergoedingen en verstrekkingen gebruikelijk zijn.

Tip: ga met zowel uw financiële afdeling als uw loonadministratie op het eind van het jaar na of er nog vrije ruimte is en benut deze bijvoorbeeld voor een bonus, personeelsfeestje of kerstpakket.

Geschreven door:

Belastingadviseur Tamara van Mourik

Tamara van Mourik

Belastingadviseur en loonbelastingspecialist