Als u als particulier een woning/beleggingspand met winst verkoopt, is deze winst niet belast. Dit is anders als er sprake is van het rendabel maken van vermogen en duidelijk is dat dit gebeurt op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te boven gaat. In dat geval is de winst wél belast.

Dga verkoopt woningen in privé

Onlangs boog de rechtbank in Noord-Holland zich over een zaak, waarbij de dga van een bv die panden kocht en opknapte, zelf in privé twee panden kocht. Deze panden liet hij door zijn eigen bv opknappen, waarna hij ze met forse winst verkocht.

Winst doorverkochte woningen belast of niet?

De rechtbank moest zich uitspreken over de vraag of de behaalde winst van zo’n € 240.000 bij de dga in privé belast was of niet. De inspecteur vond van wel omdat er sprake was van meer dan normaal, actief vermogensbeheer.

Volgens de dga diende de gemaakte winst in privé niet belast te worden, omdat het helemaal niet de bedoeling was geweest de woningen met winst te verkopen. Eigenlijk had de ene woning verhuurd moeten worden en was de andere woning bedoeld om zelf te gaan bewonen.

Oordeel rechtbank: winst doorverkochte woning in privé belast

De rechter achtte op grond van de feiten de beweringen van de dga niet aannemelijk en stelde de inspecteur in het gelijk. De dga heeft immers voldoende kennis van zaken om de panden met winst te kunnen verkopen. Ook kon hij onvoldoende onderbouwen dat het eigenlijk de bedoeling was de panden te verhuren of zelf te bewonen.

Ook telt de rechtbank mee dat de winst in een later stadium via de bv werd aangegeven en dat aan- en verkoop kort na elkaar volgden. Daarmee is de inspecteur erin geslaagd aannemelijk te maken dat er sprake was van meer dan normaal vermogensbeheer.

Gevolg van deze uitspraak is dat de behaalde winst in box 1 belast wordt. Het hoogste belastingtarief in box 1 bedraagt momenteel 51,75%.

Let op bij beleggingspanden in box 3

De bovenstaande casus geeft aan dat de belastingdienst scherp is bij beleggingspanden in box 3 en wat de mogelijke consequentie kan zijn. Heeft u vragen over wanneer sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag bij uw specifieke situatie.