Wilt u met uw bedrijf internationaal zaken gaan doen of wilt u uw bedrijf verder positioneren op een buitenlandse markt? Dan kunt een voucher aanvragen voor Starters International Business (SIB) om tot € 2.500 van uw kosten vergoed te krijgen.

Subsidiebudget en subsidiabele kosten SIB-vouchers

Het totale budget dat beschikbaar is gesteld voor SIB-vouchers bedraagt € 3.950.000 voor 2018. Er zijn 4 verschillende SIB-vouchers, namelijk de kennisvoucher internationaal ondernemen, de Brexit-voucher, de Voucher Collectieve Activiteiten en de Voucher Individuele Coaching. Per mkb-onderneming wordt slechts één voucher verstrekt. Vouchers kunnen het hele jaar door worden aangevraagd en worden verstrekt tot het subsidieplafond is bereikt. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Kennisvoucher internationaal ondernemen

De kennisvoucher internationaal ondernemen is bedoeld voor bedrijven die zich (verder) willen positioneren op een exportmarkt en hierbij specifieke fiscale en/of juridische ondersteuning nodig hebben. De voucher vormt een tegemoetkoming van 50% van de kosten bij inhuur van een internationale jurist, fiscalist of belastingadviseur, tot maximaal € 2.500 exclusief btw.

Een voucher kan bijvoorbeeld worden aangevraagd voor ondersteuning bij de volgende zaken:

 • Belastingtarieven en dubbele belastingheffing.
 • Opzetten van een buitenlandse entiteit.
 • Beoordeling van bestaande contracten en/of opstellen van nieuwe contracten.
 • Duurzame internationalisering, zoals transfer pricing en arbeidsrecht.
 • Gebruik van algemene voorwaarden bij exporttransacties.
 • Registratie van een merk.

Voor de kennisvoucher internationaal ondernemen gelden enkele voorwaarden. We zetten ze hieronder voor u uiteen.

 • U heeft een mkb-onderneming die is gevestigd in Nederland of in het Caribische deel van het Koninkrijk.
 • U beschikt over (enige) internationale ervaring en u heeft zich al georiënteerd op de specifieke buitenlandse markt waar u wilt gaan ondernemen.
 • De voucher heeft een geldigheidsduur van zes maanden en kan op verzoek eenmalig met maximaal zes maanden worden verlengd.
 • De advisering waarop de voucher betrekking heeft is specifiek en behoort niet tot de gebruikelijke dienstverlening.
 • De voucheraanvraag bevat een recente offerte en het cv van de externe deskundige.

Ook de externe deskundige die u inhuurt moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De deskundige is werkzaam bij een adviesonderneming (met minimaal vijf werknemers).
 • De deskundige heeft minimaal vijf jaar ervaring met internationale fiscale/juridische vraagstukken en beschikt over ten minste hbo werk- en denkniveau.

Tip: Bent u op zoek naar een fiscaal of juridisch adviseur voor uw internationale vraagstukken en activiteiten? Onze gespecialiseerde adviseurs helpen u graag. Ook is Moore DRV aangesloten bij één van de grootste netwerken van onafhankelijke accountantskantoren: Moore Stephens International.

Brexit-voucher

Indien u zaken doet met het Verenigd Koninkrijk gaat u mogelijk gevolgen ondervinden van de Brexit. Als u zich in deze situatie gaat richten op alternatieve buitenlandse markten kunt u in plaats van de kennisvoucher internationaal ondernemen de Brexit-Voucher aanvragen. Waar de kennisvoucher bedoeld is voor specifiek advies over een nieuwe buitenlandse markt, kan de Brexit-voucher ook worden gebruikt voor adviesdiensten met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk, waar u als ondernemer reeds actief bent. De voorwaarden en de hoogte van de voucher verschillen niet van de kennisvoucher. Twijfelt u of uw onderneming gevolgen zal ondervinden van de Brexit? Lees dan dit artikel over de Brexit of doe de Brexit Impact Scan.

Voucher Collectieve Activiteiten

Voorheen werden de Vouchers Collectieve Activiteiten de ‘missievouchers’ genoemd. Als u een georganiseerde, meerdaagse reis met meerdere Nederlandse ondernemers maakt naar een buitenlandse markt met als doel het vinden van potentiële afnemers en het bevorderen van de Nederlandse export, kunt u 50% van de deelnameprijs vergoed krijgen met een maximum van € 1.500.

Naast de vergoeding voor een handelsmissie, komt u ook voor deze voucher in aanmerking als u deelneemt aan een collectieve beursinzending, waarbij u met meerdere Nederlandse ondernemers met individuele stands op een buitenlandse vakbeurs staat.

Ook voor deze voucher gelden enkele voorwaarden:

 • De voucher moet in de twaalf maanden voorafgaand aan de reis worden aangevraagd en binnen drie maanden na afloop van de activiteit worden verzilverd.
 • De activiteit moet op de agenda van het netwerk ‘Internationaal Ondernemen’ staan.
 • U bent een mkb-ondernemer, gevestigd in Nederland of in het Caribisch deel van het Koninkrijk.
 • Uw export bedroeg in het afgelopen kalenderjaar minder dan 25% van de omzet óf uw bedrijf staat niet langer dan drie jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Uw bedrijf mag in de afgelopen drie jaar maximaal € 200.000 aan de-minimissteun hebben gekregen.

Voucher Individuele Coaching

Bij een coachtraject worden de mogelijkheden en risico’s in het buitenland in vier maanden tijd onderzocht met een coach, waarbij een actieplan wordt opgesteld en de mogelijkheden van de markt worden onderzocht. Dit coachtraject wordt enkel aangeboden door organisaties die hiervoor zijn aangewezen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Aanvragen Voucher SIB

Wilt u meer informatie over de hierboven genoemde vouchers of over de aanvraagprocedure van één van de vouchers? Laat dan hier uw contactgegevens achter. Eén van onze internationale specialisten of subsidieadviseurs neemt dan vrijblijvend contact met u op.

Geschreven door:

Belastingadviseur Dirk van Oosterbosch

Dirk van Oosterbosch MSc

Belastingadviseur