Met ingang van 1 juli 2013 veranderen de huidige regels voor de btw-behandeling van tabaksproducten en telefoonkaarten. Over tabaksproducten wordt voortaan op normale wijze 21% btw berekend, terwijl de verkoop van telefoonkaarten vaker belast zal zijn bij de distributeur.

Tabaksproducten

Op dit moment wordt de btw over tabaksproducten door de importeur of fabrikant tegelijk met de accijns afgedragen. Elke volgende verkoop is vervolgens niet belast met btw en er bestaat geen recht op aftrek van btw. Per 1 juli 2013 zal de btw-heffing plaatsvinden zoals op ieder ander product het geval is. Bij verkoop is telkens 21% btw verschuldigd en bij inkoop bestaat recht op aftrek van btw.

Overgangsregeling

Om te voorkomen dat er twee keer btw geheven wordt over producten die op 1 juli 2013 nog in voorraad liggen, is er een overgangsregeling getroffen. Dubbele btw-heffing zou bijvoorbeeld kunnen ontstaan doordat voor 1 juli 2013 reeds btw is afgedragen tegelijk met de accijns en na 1 juli 2013 btw wordt afgedragen bij de verkoop in de winkel.

In het aangiftetijdvak waarin 30 juni 2013 valt, mag 21/121 van de handelsvoorraad via de btw-aangifte als voorbelasting in aftrek worden gebracht. Let op dat inkopen die reeds zijn gefactureerd of betaald voor 1 juli 2013, maar na 1 juli 2013 worden ontvangen, ook tot de handelsvoorraad behoren. Omgekeerd horen de verkopen die reeds zijn gefactureerd of betaald voor 1 juli 2013, maar na 1 juli 2013 worden geleverd, niet tot de handelsvoorraad.

De regeling heeft alleen gevolgen voor de groot- en detailhandel. Denk hierbij aan supermarkten, cafés en restaurants, benzinestations en kantines. Consumenten merken hier helemaal niets van. Er blijft uiteindelijk 21% btw drukken op tabaksproducten.

Telefoonkaarten

Op dit moment is de doorverkoop van telefoonkaarten meestal vrijgesteld van btw. Per 1 juli 2013 zal dit deels veranderen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen “single-purpose” en “multi-purpose” telefoonkaarten. De single-purpose telefoonkaarten kunnen alleen worden gebruikt voor het betalen van telecommunicatiediensten. Bij de verkoop hiervan zijn distributeurs die optreden op eigen naam en voor eigen rekening, btw verschuldigd over de ontvangen vergoeding. Uiteraard is de btw op de inkoop van deze kaarten hierdoor aftrekbaar als voorbelasting.

Multi-purpose telefoonkaarten kunnen ook worden gebruikt voor het betalen van andere prestaties dan telecommunicatiediensten. Bij deze kaarten is geen sprake van de in- en verkoop van een telefoonkaart, maar van een met btw belaste distributiedienst ter grootte van de bemiddelingsfee of provisie.

Tot slot

De gewijzigde btw-behandeling van tabaksproducten en telefoonkaarten betekent dat er wijzigingen in de administratie moeten worden doorgevoerd. Ook zal de voorraad tabaksproducten per 1 juli 2013 moeten worden bepaald.

Het is zaak om hier op tijd aandacht aan te besteden, om te voorkomen dat er achteraf iets gecorrigeerd moet worden of zelfs een btw-voordeel wordt misgelopen.

Geschreven door:

Belastingadviseur Henk van Assen

Henk van Assen LL.M.

Belastingadviseur en btw specialist