Schenken onder schuldigerkenning, beter bekend als de papieren schenking, is een veel gebruikte manier om erfbelasting te besparen. Met de voorgestelde wijzigingen van Box 3 per 2022 is het echter de vraag of de papieren schenking belastingtechnisch nog wel interessant is.

Wat is een papieren schenking?

Bij de papieren schenking schenkt u een som geld aan een ander, terwijl u het bedrag van de schenking schuldig blijft. Daarbij maakt u zoveel mogelijk gebruik van de jaarlijkse vrijstelling en de tariefsopbouw van de schenkbelasting, zodat u geen belasting betaalt over deze schenking.

Voordeel papieren schenking: minder erfbelasting

De papieren schenking wordt vaak gebruikt voor schenkingen van ouders aan kinderen. Op deze manier hoeven de kinderen bij het overlijden van de ouders over het bedrag van de schuldig gebleven schenkingen in principe geen erfbelasting te betalen.

Effect papieren schenking op belasting in box 3

Wanneer u een schenking op papier doet vermindert uw vermogen. Hierdoor bespaart u belasting in box 3. Het vermogen van de ontvanger van uw schenking neemt toe. Hierover betaalt hij/zij belasting in box 3.

Let op! Wanneer het vermogen van de ontvanger lager is dan dat van u als schenker, treedt per saldo nog een fiscale besparing op. Dit omdat een hoog vermogen onder het huidige stelsel van box 3 zwaarder belast wordt dan een laag vermogen.

Wijziging stelsel box 3 per 2022

Het kabinet stelt voor het huidige stelsel in box 3 per 2022 te vervangen. Onder het nieuwe stelsel wordt spaargeld minder zwaar belast dan overige bezittingen door uit te gaan van een fictief rendement van 0,09% voor spaargeld en 5,33% voor overige bezittingen. Schulden zijn in het nieuwe stelsel nog maar aftrekbaar tegen een negatief rendement van 3,03%. Dit is 2,3% lager dan het tarief waartegen de vordering van de begiftigde wordt belast.

Gevolgen wijzigingen box 3 voor papieren schenkingen

De schuldig gebleven bedragen verminderen het rendement over het vermogen met slechts 3,03%. Bij de ontvanger van de schenking wordt de schenking echter zwaarder belast, namelijk tegen een rendement van 5,33%, onafhankelijk van de omvang van zijn vermogen. Het nieuwe stelsel leidt er dan ook mogelijk toe dat de belastingbesparing in totaliteit bezien (schenk-, erf- en inkomstenbelasting) afneemt.

Tip! Ga na of uw papieren schenking onder het nieuwe stelsel nog wel voldoende voordeel oplevert. Zo niet, dan kunt u wellicht overwegen de schuldig gebleven bedragen af te lossen.