Na een recentelijke uitspraak van het College van Beroep is een wijziging ontstaan in de beoordeling van ICT-ontwikkelingen binnen de regeling WBSO.

Voorheen was de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van mening dat het oplossen technische problemen werd uitgevoerd bij het feitelijk programmeren van de software. De rechter vond deze beoordeling te kortzichtig en is van mening dat in het traject vóór het programmeren al technische ontwikkeling plaatsvindt. Zij stelt dat het niet uit de wet valt op te maken dat het oplossen van ‘programmeertechnische knelpunten’ moet plaatsvinden bij het feitelijke programmeren. Daarnaast merkte ze op dat de technische problemen niet bij het programmeren worden opgelost, maar in de fases die daaraan voorafgaan. Een technisch probleem kan dus wel degelijk door de bedenker van het concept worden opgelost en niet louter bij het coderen van de programmatuur.

Gevolgen uitspraak

De uitspraak heeft als gevolg dat het dus mogelijk wordt om het bouwen van programmatuur te kunnen uitbesteden en dit niet resulteert in een afwijzing bij een eventuele controle. De Rijksdienst dient bij de beoordeling rekening te houden met het oplossen van technische problemen in andere fasen van de ontwikkeling (ontwerp).

De beoordeling

Bij de beoordeling van een programmatuurproject blijft de vraag in hoeverre er sprake is van:

  • technische knelpunten;
  • technische onzekerheid;
  • het zoeken naar een oplossingsrichting;
  • het bewijzen van het werkingsprincipe van de oplossing door eigen personeel van de aanvrager.

Voordelen van subsidie

Deze uitspraak heeft tot gevolg dat ICT projecten die voorheen werden afgewezen nu ook aanspraak kunnen maken op de WSBO regeling. Het is immers geen probleem dat het programmeren wordt uitbesteed. Dit levert u als ondernemer de volgende voordelen op:

  • Uw loonkosten worden verlaagd met 35%-50%.
  • Na toekenning van de WSBO subsidie komt u in aanmerking voor een subsidieregeling mbt de niet-loonkosten voor uw project.
  • U krijgt heeft het label “innovatief ondernemer”, waardoor uw financieringsmogelijkheden worden verbeterd.
  • U komt in aanmerking voor een forse belastingvermindering over een deel van de behaalde winst.

Voor meer informatie en/of ondersteuning kunt u ook contact opnemen met onze subsidieadviseurs.