Het pensioen in eigen beheer heeft zijn langste tijd wel gehad. Daarom heeft staatssecretaris Wiebes op 1 juli 2015 zijn nieuwe plannen voor opbouw van een “pensioen in eigen beheer” gepubliceerd en naar de Tweede Kamer gestuurd. Wij lichten deze plannen aan u toe.

Twee oplossingen

Wiebes beschrijft twee oplossingen voor het pensioen in eigen beheer:

  • Een fiscale reserve in eigen beheer voor de oudedag. Dit wordt ook wel de oudedagsbestemmingsreserve (OBR) genoemd.
  • Een variant op een beschikbare premieregeling met een vast oprentingspercentage. Deze variant wordt ook wel het oudedagssparen in eigen beheer genoemd.

Voorkeur Wiebes

Staatssecretaris Wiebes gaat in zijn kamerbrief in op de vraag waarom een OBR zou worden ingevoerd voor dga’s.. Dit terwijl de fiscale oudedagsreserve in de winstsfeer in de inkomstenbelasting bekritiseerd wordt. Wiebes laat in zijn brief nu blijken dat de voorgestelde OBR wat hem betreft géén voorkeursvariant betreft. De voorkeur van Wiebes gaat namelijk uit naar ‘oudedagssparen in eigen beheer’.

Prinsjesdag 15 september 2015

Voor de praktijk is dit onderwerp over “pensioen in eigen beheer van een directeur grootaandeelhouder met zijn bv” van groot belang. De uitkomst van deze plannen is echter op dit moment onzeker. Deze pensioenplannen zullen uiteindelijk gaan uitmonden in een wetsvoorstel dat onderdeel uit kan maken van de wetsvoorstellen van Prinsjesdag op dinsdag 15 september 2015.

Afschaffing pensioen in eigen beheer blijft in de lucht hangen

Na het zomerreces zal de parlementaire discussie over de toekomst van het pensioen in eigen beheer op gang komen. De vraag die in de lucht blijft hangen is of het niet beter zou zijn om het pensioen in eigen beheer helemaal af te schaffen en deze te vervangen door een generieke tariefsverlaging. Wiebes wijst een mogelijke afschaffing niet op voorhand af: “als uit het debat, anders dan tot op heden, blijkt dat afschaffing van het pensioen in eigen beheer toch op brede steun kan rekenen, ben ik bereid de mogelijkheden hiertoe nader te bezien.”

Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte over deze discussie.