In Nederland bestaat oudedagsvoorziening uit drie onderdelen, namelijk uit de AOW, het pensioen en lijfrente. Het werkgevers- en werknemerspensioen voor huisartsen wordt opgebouwd bij de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH). Dit fonds is bedoeld voor zowel vrijgevestigde huisartsen, huisartsen in dienstverband en waarnemend huisartsen. In 2015 zijn een aantal zaken rondom de pensioenopbouw veranderd. Er is namelijk een maximuminkomen benoemd en de maximale storting in de pensioenpot is verlaagd.

Download zo-zit-de-pensioenopbouw-voor-huisartsen-in-elkaar.pdf