Door de invoering van de Wet werk en zekerheid vinden er belangrijke wijzigingen plaats in het arbeidsrecht. Deze wijzigingen worden gefaseerd ingevoerd, een deel van de wet is per 1 januari 2015 in werking getreden. Wij hebben voor u in een beknopt overzicht de belangrijkste wijzigingen per 1 juli 2015 op een rij gezet.

Download wet-werk-en-zekerheid-wijzigingen-per-1-juli-2015.pdf