In de afgelopen jaren is er veel gewijzigd op het gebied van de aftrek van giften, niet alleen in de IB maar ook in de VPB. Hierna behandelen wij in het kort de regeling in de VPB.

Download welke-giften-zijn-nog-aftrekbaar-voor-bedrijven_1.pdf