De Subsidieregeling praktijkleren vervangt de afdrachtvermindering onderwijs. Deze nieuwe subsidieregeling kent andere voorwaarden en een beperktere doelgroep. Ook zijn er geen vaste bedragen meer. Werkgevers die in het verleden gebruikmaakten van de afdrachtvermindering onderwijs mogen niet vergeten te controleren of de regeling juist is toegepast

Download van-afdrachtvermindering-onderwijs-naar-subsidieregeling-praktijkleren_1.pdf