De jaarlijkse pensioenopbouw is met ingang van 1 januari 2014 omlaaggegaan van 2,25% naar 2,15% voor middelloonregelingen en van 2% naar 1,9% voor eindloonregelingen (op basis van een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar).  Lees in dit kennisdocument meer over pensioenen in 2014.

Download pensioen-update_1.pdf