Heeft u facturen verzonden, maar zijn deze nog niet (volledig) betaald? Dan loopt u btw mis. De btw heeft u immers in de btw-aangifte aangegeven en afgedragen. Deze btw op oninbare vorderingen kan teruggevraagd worden. Tot 1 januari 2017 moest dit via een apart schriftelijk verzoek aan de belastingdienst. Vanaf 1 januari 2017 kunt u de btw op oninbare vorderingen terugvragen via de reguliere btw-aangifte. Graag lichten wij u in over de in’s en out’s rondom deze nieuwe teruggaafprocedure.

Download oninbare-vorderingen.pdf