Per 1 juli 2014 wordt ter vervanging van de G(eblokkeerde)-rekening en het rechtstreeks storten het ‘depotstelsel’ ingevoerd, met een uitfasering van de bestaande G-rekeningen tot 1 juli 2015. Lees in dit kennisdocument hier meer over.

Download invoering-depotstelsel_1.pdf