Een belangrijke regeling voor de landbouwsector die de laatste tijd veel in opspraak is geweest is de landbouwvrijstelling. Afschaffing of versobering van deze bepaling kan grote financiële gevolgen hebben. Het kan daarom verstandig zijn de faciliteit nu al zoveel mogelijk te benutten.

Download herwaarderingsmogelijkheden-in-de-agrarische-sector-v.-okt-2015.pdf