Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in het bijzonder mensen met een arbeidsbeperking, is het lastig om een baan te vinden. De overheid wil voor hen kansen creëren. Met dit doel is per 1 januari 2015 de Participatiewet in werking getreden.

Download gevolgen-participatiewet-banenafspraak-en-quotumheffing-v2015.pdf