Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook wel bekend onder de noemer Modernisering Ziektewet. Per 1 januari 2014 draagt de werkgever via een nieuwe gedifferentieerde premie bij aan kosten van deze groep flexwerkers. Wij geven u de consequenties.

Download consequenties-modernisering-ziektewet-bezava.pdf