Door de gewijzigde wet- en regelgeving hebben steeds meer medici zich verenigd in een samenwerkingsverband. Om te voorkomen dat deze samenwerking tot ongewenste btw-heffing leidt, is het belangrijk om een fiscaal optimale samenwerkingsvorm te kiezen. In dit kennisdocument bespreken wij verschillende samenwerkingsvormen waarin medici kunnen samenwerken zonder dat deze samenwerkingsvormen leiden tot btw-heffing.

Download btw-aspecten-van-samenwerkingsverbanden-tussen-medici.pdf