Op 1 januari 2014 gaan nieuwe extra voorwaarden gelden voor de Algemeen Nut Beogende Instellingen (afgekort: ANBI’s). Het doel van deze wijzigingen is om de activiteiten, de bestedingen van gelden en het gevoerde beleid transparanter te maken. Wat gaat er veranderen?

Download anbi-en-de-nieuwe-voorwaarden-001.pdf