Een Algemeen Nut Beogende Instelling (afgekort ANBI) geniet een aantal fiscale faciliteiten. Maar wat is nu eigenlijk een ANBI?

Download algemeen-nut-beogende-instelling-v2015_1.pdf