De laatste jaren is de btw-heffing op onroerend goed volop in beweging geweest. In dit kennisdocument informeren wij u graag over de huidige stand van zaken en natuurlijk hoe u mogelijk belasting kunt besparen.

Download 12-fiscale-tips-over-onroerend-goed.pdf