Als werkgever bent u verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Een onderdeel hiervan is de uitkering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA). Deze uitkering is bedoeld voor werknemers die tijdelijk of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Ook in 2014 mogen werkgevers zelf de keuze maken om een deel van de WGA-lasten te verhalen op hun werknemers.

Vanaf 2014 bestaat de WGA-premie uit drie componenten: de WGA-lasten voor werknemers met een vast dienstverband, de WGA-lasten voor werknemers met een flexibel dienstverband en de Ziektewetlasten voor werknemers met een flexibel dienstverband.

Verhalen WGA-premie

De gedifferentieerde premie van de WGA-lasten voor werknemers met een vast dienstverband en de WGA-lasten voor werknemers met een flexibel dienstverband, mogen voor maximaal 50% verhaald worden op de werknemer.  De Ziektewetlasten voor werknemers met een flexibele dienstverband mag niet verhaald worden op de werknemer.

Als u momenteel de WGA-lasten (nog) niet op uw werknemers verhaalt, maar in de toekomst wel gaat doen, dan bent u als werkgever verplicht om dit vooraf mee te delen aan de werknemer.

Eigen risicodrager

U kunt ervoor kiezen om voor de WGA-lasten voor werknemers met een vast dienstverband eigen risicodrager te worden. U dient dan wel een garantieverklaring te hebben dat u in de toekomst de uitkering kunt betalen. In de meeste gevallen sluit u hiervoor een verzekering af. De basispremie blijft u in ieder geval aan het UWV betalen. Als een werknemer recht heeft op een WGA-uitkering, dan betaalt u deze de eerste 10 jaar zelf. Na 10 jaar betaalt het UWV de uitkering.

Ook voor de Ziektewetlasten voor werknemers met een flexibel dienstverband kunt u eigen risicodrager worden. U betaalt de ziektewet uitkering de eerste 104 weken van ziekte. Daarnaast moet u voldoen aan de re-integratieverplichting om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Is de werknemer na 104 weken nog ziek en heeft u voldaan aan uw re-integratieverplichtingen, dan komt de werknemer in de WIA terecht.

Voor de WGA- lasten voor werknemers met een flexibel dienstverband kunt u tot 1 janauri 2016 geen eigen risicodrager worden.

U kunt twee maal per jaar eigen risicodrager worden, per 1 juli en 1 januari. Dertien weken van te voren dient u hiervoor een aanvraag in te dienen bij de Belastingdienst. Dus wilt u per 1 juli eigen risicodrager worden, dan dient uiterlijk 1 april de aanvraag bij de Belastingdienst binnen te zijn.