Demissionair staatssecretaris Vijlbrief vraagt de Tweede Kamer om de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap aan te houden. Hoe zit het nu met dit wetsvoorstel? En wat kan het voor u als dga betekenen? Dat vertellen we in dit artikel.

Wat houdt de wet excessief lenen bij de eigen vennootschap in?

Ondernemers kunnen tot 2023 onbeperkt lenen van de eigen bv. Op basis van de beoogde aanpassingen binnen het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap gaan ondernemers die meer dan € 500.000 lenen bij hun eigen bv hierover 26,9 % inkomstenbelasting betalen (effectief tarief box 2 2021). Deze leningen worden als “excessief” aangemerkt. Een uitzondering geldt voor de financiering van de eigen woning.

Tip! Er zijn mogelijkheden om de nadelige gevolgen van dit wetsvoorstel te voorkomen. Wilt u weten of berekenen wat u het beste kunt doen met uw lening bij de eigen bv? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Beoordeling in samenhang van de belastingheffing op vermogen

De demissionair staatssecretaris geeft aan dat het wetsvoorstel in de ogen van het kabinet gezien moet worden binnen de context van de bredere discussie over de fiscale behandeling van vermogen die in de formatie kan worden gevoerd. Daarin past ook de discussie over box 3. Demissionair Staatssecretaris Vijlbrief wil dat het nieuwe kabinet een nieuwe regeling voor belasting op vermogen ontwerpt. Daarom is het volgens Vijlbrief wenselijk om het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap te betrekken bij deze bredere discussie (mogelijk in de formatie).