Ondernemers met een eigen B.V. moeten belasting betalen over het dividend uit deze B.V. Door geen dividend uit te betalen maar van de eigen bv te lenen, kan de belastingheffing over dividend worden uitgesteld. In het wetsvoorstel ‘excessief lenen’ worden grenzen gesteld aan het lenen van de B.V. Een bovenmatig leenbedrag wordt vanaf 2023 automatisch belast. In het coalitieakkoord is de grens verhoogd van € 500.000 naar € 700.000. In dit artikel zetten wij de voorgestelde regeling uiteen.

Wat houdt de wet excessief lenen bij de eigen vennootschap in?

Ondernemers kunnen tot vermoedelijk 2023 onbeperkt lenen van de eigen bv. Op basis van de beoogde aanpassingen binnen het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap gaan ondernemers die meer dan € 700.000 lenen bij hun eigen bv hierover 26,9 % inkomstenbelasting betalen (effectief tarief box 2 2021). Deze leningen worden als “excessief” aangemerkt. Een uitzondering geldt voor de financiering van de eigen woning.

Tip! Er zijn mogelijkheden om de nadelige gevolgen van dit wetsvoorstel te voorkomen. Wilt u weten of berekenen wat u het beste kunt doen met uw lening bij de eigen bv? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Behandeling van de wet lag stil

De demissionair staatssecretaris Vijlbrief gaf eerder aan dat het wetsvoorstel in de ogen van het kabinet gezien moet worden binnen de context van de bredere discussie over de fiscale behandeling van vermogen die in de formatie kan worden gevoerd. Daarin past ook de discussie over box 3.

Nu blijkt uit het coalitieakkoord dat het nieuwe kabinet de grens zal verhogen. Daarnaast zal per 2025 in box 3 belasting worden geheven op het werkelijke rendement in plaats van het fictieve rendement en zal het heffingsvrij vermogen worden verhoogd naar € 80.000.

Ingangsdatum nog onbekend

Het was de bedoeling dat  het wetsvoorstel per 1 januari 2023 zou ingaan, waarbij op 31 december 2023 de Belastingdienst voor het eerst toetst of de lening ‘excessief’ is. Over de verwachte ingangsdatum zegt het coalitieakkoord niets. Wij verwachten dat nog steeds naar de datum van eind 2023 zal worden gestreefd.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur