Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Deze beslissing heeft tot gevolg dat de bepalingen van de wet aangaande de flexwerkers per 1 januari 2015 zullen ingaan.

Het betreft de volgende wijzigingen: •Invoering aanzegtermijn bij tijdelijke contracten

  • Proeftijdbeding in contracten van zes maanden of korter
  • Concurentiebeding in contracten voor bepaalde tijd
  • Uitzendovereenkomst en ketenbepaling/uitzendbeding
  • Loondoorbetaling nulurencontract en min-max contracten

De gewijzigde ketenregeling, de veranderingen in het ontslagrecht en de transitievergoeding zullen per 1 juli 2015 gaan gelden. Daarnaast zal de versobering van de WW per 1 januari 2016 ingaan.

Indien u vragen heeft over deze wijzigingen kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs!