De hoogte van de WW-premie is op dit moment sector gebonden. Vanaf 1 januari 2020 is de hoogte van de WW-premie niet langer meer sector gebonden, maar wordt gekoppeld aan het type arbeidsovereenkomst dat de werknemer heeft: vast of flex.

Hogere ww-premie bij flexcontract

De maatregel is een onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en de regering hoopt met deze maatregel meer vaste contracten en minder flexibele contracten te bewerkstellingen. Vanaf 1 januari 2020 komt er namelijk een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract ten opzichte van flexibele werknemers. Het verschil tussen de hoge en de lage premie zal 5% bedragen.

De WW-premie wordt dus voor flexcontracten hoger. Met flexcontracten worden de volgende contracten bedoeld: oproep-, nuluren-, min/max- en tijdelijke. Om voor de lage premie in aanmerking te komen, is de werkgever verplicht een schriftelijk arbeidsovereenkomst te kunnen overleggen waarin de omvang van de te verrichten arbeid eenduidig vastligt. Kan de werkgever dit niet, dan is de hoge premie van toepassing.

Tip: heeft u medewerkers die u na 1 januari 2020 een vaste overeenkomst wil aanbieden? Zorg dan dat met deze medewerkers, met een vast contract voor een vast aantal uren, een schriftelijke arbeidsovereenkomst vóór 1 januari 2020 is afgesloten. Zo betaalt u minder WW-premie.

Maatregelen

Om misbruik tegen te gaan zijn een aantal maatregelen genomen. Zoals in het geval een werknemer met een contract voor onbepaalde tijd binnen een kalenderjaar meer dan 30% extra werkt, dan het overeengekomen aantal uren. Op dat moment is alsnog de hoge premie met terugwerkende kracht van toepassing, tenzij een arbeidsovereenkomst voor minimaal gemiddeld 35 uur per week is aangegaan.

Indien bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren het dienstverband binnen twee maanden na aanvang eindigt of wordt beëindigt, dan wordt de WW-premie herzien en is de hoge WW-premie met terugwerkende kracht van toepassing.

Een uitzondering voor de hoge premie is gemaakt voor werknemers in vaste dienst die daarnaast op oproepbasis bereikbaar moeten zijn voor consignatie of bereikbaarheidsdiensten.

Let op: maakt u gebruik van consignatie of bereikbaarheidsdiensten waarbij de werknemer wisselende uren werkt, zorg dat de vergoeding in geld of tijd schriftelijk wordt overeengekomen.

Voor leerwerktrajecten in de beroeps begeleidende leerweg (BBL) en voor jongeren tot 21 jaar die niet meer dan 12 uur per week werken, is het lage WW-premie tarief ook van toepassing.

Geschreven door:

Salarisadviseur Corné Willemse

Corné Willemse BBA RPP

Salarisadviseur