De Eerste Kamer heeft op 2 juni 2015 unaniem de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) aangenomen. De wet moet dienen voor een gelijk loon voor gelijke arbeid. Verder wordt uitbuiting en onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie tegengegaan.

Ingangsdata

Op 15 juli 2014 hebben wij u al bericht over de WAS. Wij gingen er destijds vanuit dat alle wijzigingen op 1 januari 2015 zouden ingaan. Dit was echter niet het geval.  Nu blijkt dat het grootste gedeelte van de wet in werking treedt op 1 juli 2015 en een klein deel op 1 januari 2016. Wat betekent dit voor u?

Ketenaansprakelijkheid

Vanaf volgende maand is uw organisatie aansprakelijk voor het uitbetalen van het correcte cao-loon aan uitzendkrachten en werknemers bij (onder)aannemers. De aansprakelijkheid zal op iedere schakel in de keten van aanneming en onderaanneming komen te liggen.

Ook zal de Inspectie SZW de namen bekend gaan maken van de bedrijven die zich niet aan de regels houden. De werkgevers- en werknemersorganisaties zullen informatie gaan delen met de Inspectie SZW als er wordt vermoed dat er geen cao-loon wordt betaald.

Als uw werknemer het cao-loon niet betaald krijgt, kan hij makkelijker naar de rechter stappen om het (volledige) cao-loon te eisen. Vanaf 1 juli 2015 kan dit namelijk al met een verzoekschrift, waar dit momenteel nog met een dagvaarding gaat.

Girale betaling

Vanaf 1 januari 2016 moeten werkgevers het minimumloon aan de werknemers giraal betalen (overmaken). Het zal dan niet meer mogelijk zijn om (het minimale deel van) het salaris contant uit te betalen. Door het loon giraal te betalen kunt u aantonen dat u zich aan de wet op het minimumloon houdt. Verder zal het ook niet meer zijn toegestaan om bedragen zoals huisvesting of ziektekostenpremies, in te houden op en/of te verrekenen met het minimumloon. Werkgevers zullen ook worden verplicht om de gegeven voorschotten en onkostenvergoedingen op de salarisstroken van hun werknemers te specificeren. Er moet vanaf 1 januari 2016 duidelijk worden vermeld waaruit een onkostenvergoeding bestaat (reiskosten, maaltijden, huisvesting, telefoon, etc.).