Vanaf 1 januari 2015 bent u verplicht de werkkostenregeling toe te passen. Uit uw administratie zal blijken of u over 2015 alle vrije ruimte heeft benut, of misschien nog wat ruimte overheeft. Heeft u nog vrije ruimte over? Dan is het mogelijk om een belastingvrije uitkering te doen.

Vrije ruimte

In de werkkostenregeling kunt u een vergoeding of verstrekking aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. Indien dit binnen de vrije ruimte valt, bent u hierover geen loonheffing verschuldigd. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Voor zover de vrije ruimte wordt overschreden bedraagt de eindheffing 80%.

Gebruikelijkheidstoets

Een vergoeding of verstrekking mag alleen worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel indien dit gebruikelijk is. Hiervan is sprake als de omvang van de vergoeding of verstrekking niet meer dan 30% afwijkt van wat in vergelijkbare omstandigheden normaal is. Een vergoeding of verstrekking die niet gebruikelijk is moet worden behandeld als brutoloon van de werknemer. 

Aanscherping gebruikelijkheidstoets in 2016

In 2016 wordt de gebruikelijkheidstoets waarschijnlijk aangescherpt. Voorgesteld wordt om het aanwijzen van een vergoeding of verstrekking als eindheffingsbestanddeel centraal te stellen. Het doel hiervan is te voorkomen dat hoge bonussen worden uitgekeerd en als eindheffingsbestanddeel worden aangewezen. Deze eindheffing zou voordeliger kunnen zijn dan het verlonen van een grote bonus en dat vindt het kabinet ongewenst. Deze bonussen zullen volgens het voorstel als brutoloon moeten worden behandeld.

Doelmatigheidsgrens

De Belastingdienst hanteert een doelmatigheidsgrens voor het beoordelen van de gebruikelijkheid van vergoedingen of verstrekkingen van € 2.400. Dat wil zeggen dat een vergoeding (bijvoorbeeld een bonus) van € 2.400 door de Belastingdienst niet als ongebruikelijk wordt aangemerkt. Dat geeft de mogelijkheid om – indien er nog vrije ruimte over is – een onbelaste bonus van € 2.400 aan de werknemers uit te keren.

Doelmatigheidsgrens blijft in 2016 overeind

Het was de vraag of deze mogelijkheid overeind blijft, indien de gebruikelijkheidstoets wordt aangescherpt. Staatssecretaris Wiebes heeft, tot opluchting van velen, recent duidelijk gemaakt dat de doelmatigheidsgrens los staat van de (aanscherping van) de gebruikelijkheidstoets. Dus ook in 2016 blijft het mogelijk om – indien er nog vrije ruimte over is – een onbelaste bonus uit te keren.