Er bestaat een kans dat werkgevers vanaf 1 januari 2015 worden verplicht het minimumloon van de werknemer op een bankrekening te storten. Minister Asscher wil met het nieuwe Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies (WAS) ontduiking van het wettelijk minimumloon effectiever bestrijden.

Daarnaast mag met het nieuwe wetsvoorstel verrekening met het wettelijk minimumloon niet meer worden toegepast. Bijvoorbeeld verrekening van huisvesting of ziektekostenpremies. Ook de loonstrook moet daarom aan bepaalde eisen voldoen en worden verstrekt op verzoek van de toezichthouder. Zo moet op de loonstrook worden gespecificeerd welke ontkostenvergoedingen zijn verstrekt en hoe hoog deze zijn.

Om de WAS te kunnen handhaven krijgt de Inspectie SWZ meer mogelijkheden. Inspectiegegevens kunnen bijvoorbeeld openbaar worden gemaakt, zoals het opleggen van een boete. Het openbaar maken van deze gegevens zou een preventieve werking moeten bevorderen.

Minister Asscher stelt: “Fatsoenlijk werk is in ons land niet altijd een vanzelfsprekendheid. Schijnconstructies zijn het onkruid van onze arbeidsmarkt en een klap in het gezicht van hardwerkende werknemers en eerlijke ondernemers. De concurrentie met China zullen we nooit winnen op loonkosten, wel op slimheid en toegevoegde waarde, dat moet het doel zijn.”

Het is afwachten of het wetvoorstel door de Kamer wordt aangenomen. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte!