Als Accountant in de samenstelpraktijk echt het verschil maken

Werken bij DRV
Accountant Samenstelpraktijk

Als Accountant in de samenstelpraktijk echt het verschil maken

Werken bij DRV

In de samenstelpraktijk bij DRV werken 200 Accountants om cliënten te ontzorgen bij hun administratieve processen. Deze cliënten staan vaak aan het hoofd van een familiebedrijf met een geschiedenis die al vele decennia teruggaat. Zij hebben een adviseur nodig die naast hun staat, meedenkt en wijst op de kansen en de risico’s. Vanaf het begin van je carrière bij DRV zit je met de ondernemer aan tafel. Als Accountant in de samenstelpraktijk kun jij echt het verschil maken.

DIRECT NAAR DE VACATURES IN DE SAMENSTELPRAKTIJK

Omdat je als accountant in de samenstelpraktijk bij DRV al gelijk het eerste contact hebt met een ondernemer, krijg je al snel veel vragen. Denk aan: ‘Wat mag ik aftrekken van de btw? Mag ik mijn auto op de zaak laten staan? Moet ik nu overdragen naar mijn kinderen en kan ik dan met pensioen?’. Je bouwt een vertrouwensrelatie op met de cliënt en dat maakt het werk leuk.

Samenstelwerk voor cliënten in de echte economie

Bij DRV hebben we diverse soorten cliënten. In principe werk je voor iedereen, maar als je jezelf wilt specialiseren, dan kan dat. Sommige collega’s zijn bijvoorbeeld meer geïnteresseerd in een specifiekede sector, zoals Zorg & Welzijn. Hier wordt rekening mee gehouden bij het verdelen van het cliëntenpakket.

Je hoeft bij DRV overigens niet afgestudeerd te zijn om jezelf te specialiseren. Zo kun je tijdens je studie al verdiepen in DRV Pro, Audition of Exact.

Structuur samenstelpraktijk bij DRV

Alle vestigingen hebben een eigen samenstelafdeling. Doorgaans werken zij alleen voor cliënten van de eigen vestiging. Er zijn echter uitzonderingen. Als een bepaalde expertise gewenst is, dan kan deze vanuit een andere vestiging worden ingeschakeld. We zijn erg gericht op samenwerken.

Ontwikkelingsmogelijkheden tot Accountant in de samenstel

Jouw start als Assistent Accountant

Als Assistent Accountant ga je aan de slag met de administratie. Zo ga je eerst boeken. Als je weet hoe dat werkt, kun je pas gaan controleren of ermee ‘spelen’. Soms ga je naar cliënten toe die zelf boeken, waarbij je beoordeelt of ze het goed doen en eventuele correcties maakt. Vervolgens ga je aan de slag met IB+ en maak je tussentijds de btw-aangiftes voor cliënten. Wanneer je de aangifte verzorgt, ben je ook het aanspreekpunt voor de cliënt. Je hebt daardoor al direct cliëntcontact, wat bij de meeste andere accountantskantoren niet het geval is.

De volgende stap is dat je de kleinere bv’s, holding/beheersmaatschappijen en kleine werkmaatschappijen gaat doen. Je gaat dan meer aan de structuren werken en bent niet meer Beginnend maar Gevorderd Assistent Accountant. Dit houdt in dat je gezamenlijk gaat werken aan grote cliënten. Je verdeelt de werkzaamheden en gaat geregeld bij de cliënt op locatie werken. Dit kunnen allerlei soorten cliënten zijn, bijvoorbeeld een grote verffabriek, bouwbedrijf of transportbedrijf.

Hierna word je Zelfstandig Assistent Accountant: je doet dan de grotere cliëntgroepen alleen. Tijdens de besprekingen neem je wel collega’s mee, zodat zij het werk gelijk kunnen uitvoeren en er niet weer een overdracht is. We vinden het belangrijk dat we slim en efficiënt met elkaar werken.

Reviewen en begeleiden als Accountant Relatiebeheerder

Als Relatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor zowel ondernemers, als Assistent Accountants. Je denkt mee met de ondernemer over bedrijfseconomische en financiële toekomstplannen en biedt ondersteuning met tussentijdse financiële inzichten en relevante managementinformatie. Je begeleid de Assistent Accountants zowel vaktechnisch als in hun carrière. Je kunt ook als mentor worden toegewezen aan de collega’s (binnen of buiten het team), zodat je hen helpt hun pad uit te stippelen binnen onze organisatie.

Ontwikkelen tot (Senior) Accountant Manager Samenstel

Als Accountant Manager Samenstel heb je verantwoordelijkheid over je eigen cliëntenpakket en het werk van de Relatiebeheerders en Assistent Accountants op jouw vestiging. Een Senior Manager wordt bovendien geacht een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen van de vestigingen en DRV als geheel. Je kunt dan ook betrokken raken bij interne projecten om jouw kennis en ervaring in te brengen.

Is jouw einddoel Directeur of Vennoot worden?

Tot slot zou je kunnen doorgroeien tot Directielid of Vennoot. Het is belangrijk dat je deze ambitie kenbaar maakt en met je mentor bespreekt waar je naartoe wil, zodat er een persoonlijk plan gemaakt kan worden. Je wordt dus zeker geholpen om jouw ambitie ook daadwerkelijk te kunnen verwezenlijken, bijvoorbeeld met onze management development programma's.

Studie vs werk

Je werkzaamheden en verantwoordelijkheden als Assistent Accountant, lopen gelijk met je studieprogramma. Zo kun je het geleerde direct in de praktijk brengen en ontwikkel je sneller. Uiteindelijk leer je in de praktijk het meeste. Een goed voorbeeld: een collega, die bij ons in dienst trad en al een paar jaar was afgestudeerd, was bezig met risicogericht samenstellen. Een vennoot vroeg hem waar hij naar keek bij een handelsmaatschappij. Hij bleek precies op de verkeerde dingen te letten. De kennis had hij in huis, maar de manier van denken was hier belangrijker. Dat kan je alleen in de praktijk leren.

Educatiemogelijkheden voor Samenstelaccountants

Binnen DRV zijn er ook diverse educatiemogelijkheden voor onze Accountants. Zo organiseert Bureau Vaktechniek ieder jaar een Summercourse en een Wintercourse om onze Accountants bij te praten over alle wijzigingen binnen de wet- en regelgeving. Zij zorgen ervoor dat jij je vak goed kunt blijven uitoefenen met de kennis van vandaag. Dit vinden we belangrijk om de kwaliteit binnen onze organisatie te kunnen blijven waarborgen. En daar maak jij als Accountant natuurlijk een belangrijk onderdeel van uit.

Daarnaast krijgt iedereen binnen DRV een mentor toegewezen. Deze persoon helpt je bij jouw persoonlijke ontwikkeling door regelmatig met jou in gesprek te gaan en jouw vragen te beantwoorden.

Softwarepakketten in de samenstelpraktijk

Binnen DRV werken we met diverse softwarepakketten. Zo hebben we pakketten waar we onze aangiftes in opstellen, indienen en laten keuren door de cliënt. Het afkeuren/goedkeuren van aangiftes gebeurt in onze online omgeving DRV Online. Met één druk op de knop ziet de cliënt zijn stukken en alles staat veilig in de cloud.

Als Accountant heb je niet alleen te maken met onze eigen softwarepakketten, maar ook met die van de cliënt. DRV Pro is onze aanpak om administratieve processen te automatiseren en digitaliseren en data uit operationele systemen te ontsluiten. Denk aan boardcomputers, kassasystemen en voorraadsystemen. We kunnen ondernemers hierdoor 24/7 inzicht bieden in hun onderneming.

Het bijzondere aan DRV Pro is dat we iedere onderneming een optimale oplossing bieden door diverse pakketten te koppelen. Dat betekent wel dat we te maken hebben met een grote variëteit aan softwareoplossingen en leveranciers. Inmiddels hebben we al ruime ervaring met het koppelen van verschillende softwarepakketten en kunnen we nagenoeg ieder pakket koppelen. En dit worden er steeds meer dankzij de nauwe samenwerking met onze leveranciers.

Binnen DRV werken we verder met o.a. Audition, Exact Online, DMS, FDS, Lyante, Pinkweb, Comandi, Twinfield en VisionPlanner Cloud.

De toekomst van de Samenstelaccountant

Over vijf jaar zal een groot deel van de samenstelwerkzaamheden komen te vervallen. Veel zal geautomatiseerd vanuit de administratie worden gedaan. Op dat gebied zijn wel al erg ver met DRV Pro.

Dit betekent dat je op een veel hoger niveau moet gaan nadenken over risico’s. De werkzaamheden verschuiven van het uitwerken van administraties naar het analyseren van gegevens. Een groot deel van de signalen krijgen we automatisch binnen, maar je moet wel voldoende kennis en inzicht hebben om deze op de juiste wijze te interpreteren. Je bent dan eigenlijk meer een generalist die de juiste discussies voert met de cliënt. Toch blijven we ook mensen houden die nadenken over de processen en controleren of we overal aan voldoen. Je hebt als Accountant namelijk wel te maken met de kwaliteit die je moet kunnen blijven waarborgen.

Waarom werken als AA Accountant bij DRV

Juist dat we vooruitlopen in het automatiseren van processen maakt DRV interessant als werkgever. In de methodologie, die juist zo belangrijk is, nemen we ook het personeel mee. Dit zorgt ervoor dat we de kwaliteit op een hoog niveau hebben en houden.

En als je aangeeft wat je wilt en je laat zien dat je het kan, krijg je heel veel vrijheid en verantwoordelijkheden. Je krijgt hier dus alle ruimte om snel door te groeien. Toch blijven we ook oog houden voor jouw privé leven. Er is een goede werk-privé balans. Natuurlijk wordt er wel van je verwacht dat je soms een extra investering doet, maar dit is zeker niet de standaard, en gebeurt altijd in overleg.

Als manager krijg je bij een ander kantoor ongetwijfeld ook vrijheden. De identiteit van onze organisatie en de onderlinge sfeer maakt DRV echter uniek. We werken veelvuldig samen en helpen elkaar om het hoogste kwaliteitsniveau te behalen en de cliënt zo goed mogelijk te bedienen. Dat gebeurt in een fijne sfeer waarbij menselijkheid voorop staat. Binnen DRV is er geen plek voor ego’s of ellebogenwerk, maar hebben collega’s oog voor elkaar.