Wat staat je te wachten als Fiscalist bij DRV?

Werken bij DRV
Vacature Fiscalisten bij DRV

Wat staat je te wachten als Fiscalist bij DRV?

Werken bij DRV

Bij DRV werken ruim 70 Fiscalisten, verspreid over onze vestigingen in Zuidwest-Nederland, die zich iedere dag weer inzetten voor hun cliënten. Deze cliënten zijn eigenaren of bestuurders van veelal familiebedrijven, (middel)groot en nationaal en internationaal opererend. Dat vergt een speciale aanpak in belastingadvies en begeleiding van fiscale zaken. De structuur van het familiebedrijf vraagt om een Fiscalist die meedenkt, kansen ziet, risico’s onderkent en deze ook durft te benoemen. Vanaf het begin van je fiscale carrière bij DRV zit je met de ondernemer aan tafel. Jij kan als Fiscalist het verschil maken!

DIRECT NAAR DE VACATURES IN DE FISCALE PRAKTIJK

Welke werkzaamheden heb je als Fiscalist?

Als Fiscalist bij DRV beantwoord je fiscale vraagstukken die cliënten, maar ook collega’s, hebben naar aanleiding van hun werkzaamheden. Denk aan vragen op het gebied van herstructureringen, nalatenschap, transfer pricing, btw en internationale vraagstukken. De fiscale werkzaamheden zijn zowel uitvoerend, begeleidend als adviserend van aard.

Werken als Fiscalist voor cliënten in de echte economie

DRV werkt voor een grote en gevarieerde groep cliënten in diverse sectoren. Doordat we dicht bij de ondernemer staan, pikken we vaak signalen op van situaties die aandacht behoeven. Denk bijvoorbeeld aan een cliënt die in ondertrouw is gegaan, maar nog niet de huwelijkse voorwaarden heeft geregeld. Juist het persoonlijke contact met cliënten is belangrijk om de uiteenlopende situaties goed in te kunnen schatten. Daarnaast worden er per jaar ruim 20.000 fiscale aangiftes door DRV verzorgd.

Structuur fiscale praktijk bij DRV

Op al onze vestigingen hebben we een fiscale praktijk. Deze bedienen de eigen cliënten van de vestiging, maar adviseurs kunnen ook vestigingsoverstijgend worden ingeschakeld. Bijvoorbeeld wanneer specifieke kennis op een bepaald thema benodigd is. Regelmatig komen de fiscale afdelingen per regio samen voor het fiscaal overleg. Tijdens dit overleg wordt kennis uitgewisseld over specifieke wet- en regelgeving die bijvoorbeeld onlangs is gewijzigd, worden cases met elkaar besproken en worden afspraken gemaakt over eenduidige werkwijzen.

Ontwikkelingsmogelijkheden tot Fiscalist

Je kan bij DRV beginnen als Trainee Fiscaal Advies als je studeert aan een Universiteit of hbo. Je begint dan met relatief eenvoudig uitzoekwerk, zoals de voorbereidingen voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Ben je een topper en ben je afgestudeerd, dan word je een baan als Junior Belastingadviseur (Fiscalist) aangeboden. Je wordt Register Belastingadviseur (RB) bij de beroepsorganisaties en gaat een twee- driejarige opleiding volgen bij de RB Academy. De werkzaamheden bestaan vanaf dat moment ook uit het beantwoorden van vragen van collega’s, het herkennen van signalen bij cliënten en bezwaarschriften maken. Daarna kies je in welke richting jezelf wil gaan specialiseren. Dat betekent niet dat je hele dagen met dezelfde materie bezig bent van achter jouw computer. Juist het persoonlijke contact met cliënten is belangrijk om de uiteenlopende situaties goed in te kunnen schatten. Afhankelijk van de ervaring en houding, kun je doorgroeien naar de functie Belastingadviseur (Fiscalist).

Laat je zien dat je ook leiderschapsvaardigheden en ambitie hebt, dan ga je een traject doorlopen om jouw kwaliteiten verder te ontwikkelen. Dit is de voorbereiding voor de functie manager (specialist). Heb je een duidelijke visie en beschik je over ondernemerscapaciteiten, dan kun je uiteindelijk doorgroeien tot senior manager, directeur of vennoot.

"Binnen DRV besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van onze medewerkers. Ik kan wel zeggen dat ik echt alle ruimte heb gekregen om mezelf te bewijzen, te leren en ook mee te denken bij belangrijke vraagstukken en projecten."

Mariëlle Spuijbroek
Partner en Fiscalist

Educatiemogelijkheden voor Fiscalisten

Nog een reden om te kiezen voor DRV als Fiscalist zijn de educatiemogelijkheden. Wij stellen je continu in staat om je vaktechnische kennis goed bij te houden en waar mogelijk te verrijken. Dat doen we onder meer door het organiseren van webinars en periodieke vaktechnische bijeenkomsten. Zo leer je collega’s van andere vestigingen persoonlijk beter kennen en vergroot je je netwerk binnen DRV.

Specialismen fiscale praktijk

Binnen de fiscale praktijk werken een aantal specialisten. Zij combineren algemene kennis met een specialisatie voor een onderdeel van de belastingwetgeving. Denk bijvoorbeeld aan omzetbelasting, pensioenen, vennootschapsbelasting, schenk- en erfbelasting, maar ook aan internationale belastingwetgeving en financiële planning. Iedere Fiscalist krijgt de mogelijkheid om zich te specialiseren in een onderdeel van de belastingwetgeving.

Softwarepakketten

We communiceren steeds meer online met onze cliënten, dit doen we in onze cliëntenportal DRV Online. Aangiftes worden, na het opstellen in het online aangiftepakket Fiscaal Gemak, digitaal beschikbaar gesteld en er wordt online om goedkeuring van de stukken gevraagd, waarna de aangifte automatisch wordt ingediend bij de Belastingdienst. Ook worden stukken uitgewisseld om de aangifte goed op te kunnen stellen en zo wordt tevens een online dossier opgebouwd.