Werkdag Controleassistent Demy Moison

‘Inspanning en ontspanning’

Artikel

Expertise: Werken bij DRV
Gepubliceerd: 04 januari 2018

“Als Controleassistent zit ik vijfenzeventig procent van de tijd bij cliënten. Mijn normale werkdag begin ik dan ook meestal bij de cliënt op de zaak, om half negen”, vertelt Demy Moison. Haar studie Accountancy aan de Nyenrode Business Universiteit heeft ze goed in de hand. “Je moet gewoon bijblijven, anders zie je door de bomen het bos niet meer.”

“Mijn cliënten zitten verspreid door de regio, van Papendrecht en Rotterdam tot in Vlissingen. Ik ga altijd samen met de Controleleider naar cliënten. Die geeft mij op maandag de taken voor die week en wat er van mij wordt verwacht. Lukt de planning toch niet, dan geef je dat tijdig aan en bespreken we het. Ik krijg veel verantwoordelijkheid, tot zekere hoogte natuurlijk, want je wordt ook heel goed begeleid.

Processen in kaart brengen

Van oktober tot december voer ik bij cliënten de interim-controles uit. Hierbij brengen we de processen in kaart voor het dossier. Ik zit naast de cliënt en we doorlopen een bedrijfsproces, zoals bijvoorbeeld een inkoopproces. Ik bespreek met de inkoper wat er precies gebeurt als er een inkoopfactuur binnenkomt. Wat doe je dan? Hoe is dat georganiseerd? Elk proces waar een administratieve handeling in zit, lopen we door met de cliënt en leggen we vast. De hoofdvraag is iedere keer: Welke maatregelen zijn er getroffen om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen en de kans op afwijkingen zo klein mogelijk te maken? Dat noemen we de interne beheersing van de organisatie.

Het bedrijf beter maken

Als we tijdens de interim-controle constateren dat we op de interne beheersing van de organisatie kunnen steunen, scheelt dit werk voor ons bij de eindejaarscontrole. We hoeven dan minder gegevensgerichte werkzaamheden te verrichten aan de kostenposten waarop deze interne beheersing betrekking heeft. De eindejaarscontroles voeren we uit vanaf januari tot juli. Uit de controle komt vervolgens een accountantsverslag, hierin geven wij onder andere eventuele verbeterpunten voor de organisatie.

De dag verschilt

Hoe de dag precies loopt, verschilt per cliënt. Sommige cliënten zeggen: heb je een vraag kom maar gewoon. Anderen hanteren een schema, zodat de medewerkers weten wanneer je langs komt en er tijd voor vrijhouden. Het is heel leuk om bij ondernemers te zijn en te overleggen over hun bedrijf. Daar krijg ik energie van. Het is gaaf om te zien hoe het bedrijf werkt en dat je daar een stukje aan mag meewerken.

Voorbereiden

Van augustus tot en met begin oktober doen we vooral voorbereidend werk. Je zet dossiers klaar voor het nieuwe controleseizoen en doet alles wat je alvast kan zodat je vanaf oktober vol kan starten. Bij bestaande cliënten kun je het proces van vorig jaar doornemen, uit het dossier. Dan weet je al waar de vorige keer de zwakke punten zaten. Mijn eerste vraag is dan ook: hebben er nog belangrijke wijzigingen plaatsgevonden? Typische wijzigingen kunnen een ander boekhoudpakket zijn, een nieuwe bankpas, een grote omslag in autorisatie of een personeelslid dat wijzigt.

Direct je kennis toepassen

Op vrijdag ga ik naar school, waar ik les krijg van docenten die echt uit de praktijk komen. Ik leer heel veel kennis op school, wat ik weer direct kan toepassen op mijn werk. Zo kreeg ik bij Belastingrecht uitleg over de uitzendbranche. Het is gebruikelijk dat uitzendbureaus een G-rekening hebben waarop hun klanten een deel van het factuurbedrag kunnen storten. Vanaf deze rekening worden de loonheffingen van hun uitzendkrachten betaald. Het uitzendbureau kan geen andere zaken met de G-rekening betalen dan belastingen. Dit dekt het risico af dat de inlener aansprakelijk kan worden gesteld voor de loonheffingen. De volgende werkdag zie ik dat weer terugkomen in de praktijk bij een van onze cliënten die inleent bij een uitzendbureau.

Voetbal is belangrijk voor mij

Een uur per avond aan mijn huiswerk is genoeg, behalve bij tentamens, daar moet je echt rekening mee houden. Ik heb voor deze studie gekozen. Dat betekent dat je altijd moet bijblijven. Je hebt drukke en rustige tijden. Ga je achterlopen, dan wordt het heel moeilijk om die drukke periodes goed door te komen. Maar het is niet alleen maar werk en school natuurlijk, het is voor mij inspanning en ontspanning. Ik voetbal met heel veel plezier. Dat doe ik een avond per week, en op zaterdag. Even met iets anders bezig zijn vind ik ook heel fijn.*