De diensten van een medisch beroepsbeoefenaar zijn in de meeste gevallen vrijgesteld van btw. Maar weet u voor welke ‘medische’ handelingen wel btw verschuldigd is? Wij zetten het hier voor u als zorgondernemer uiteen.

Medische vrijstelling

De medische vrijstelling geldt voor de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens door medisch beroepsbeoefenaren met, kortweg, een kwaliteitsniveau conform de Wet BIG of gelijkwaardig. Van een persoonlijke gezondheidskundige verzorging is sprake als de behandelingen zijn bedoeld om de gezondheid van een patiënt te beschermen, in stand te houden of te herstellen. In het algemeen moet het gaan om handelingen die als doel hebben ziekten te diagnosticeren en, zo mogelijk, te genezen.

Welke medische handelingen zijn dan belast met btw?

Handelingen waarbij de gezondheidskundige verzorging niet centraal staat of handelingen die niet aan de individuele patiënt worden verricht, zijn wél met btw belast. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • DNA-onderzoek om een biologische verwantschap vast te stellen.
 • Medische verklaringen, medische onderzoeken of medische deskundigenrapporten over aansprakelijkheid, schaderaming of medische beroepsfouten, voor personen die iemand aansprakelijk willen stellen, of voor de toekenning van een oorlogspensioen of een invaliditeitsuitkering.
 • Onderzoek naar kwaliteitsnormen in de gezondheidszorg.
 • Internetconsulten, als deze niet voldoen aan de richtlijnen van de KNMG.
 • Het op verzoek van derden verrichten van medisch onderzoek van personen en het afnemen van bijvoorbeeld bloed voor het testen op ziekten. Bijvoorbeeld voor het afsluiten van een levensverzekering. Voorwaarde hierbij is dat deze handelingen hoofdzakelijk bedoeld zijn om de verzekeraar te informeren en niet om ziekten op te sporen.
 • Groepsbehandelingen, tenzij binnen die behandeling iedere persoon wordt behandeld voor zijn of haar specifieke stoornis of beperking.
 • Rijbewijskeuring en medische keuring voor piloten.
 • Meewerken aan onderzoeken in opdracht van de farmaceutische industrie.
 • Werkzaamheden op het gebied van organisatieadvies.
 • Werkzaamheden van een psycholoog voor werkgevers om het functioneren van werknemers te verbeteren door gedragsverandering.
 • Werkzaamheden van een psycholoog op het gebied van relatietherapie.
 • Lijkschouwing door een forensisch arts of lijkschouwarts.
 • Onderzoek door psychologen of psychiaters naar een psychische oorzaak bij verdachten in een strafzaak op verzoek van het Openbaar Ministerie of de rechter.

Tip: Beoordeel tijdig per handeling of de btw-vrijstelling van toepassing is of niet. Zo voorkomt u mogelijke naheffingen en boetes.

Geschreven door:

Belastingadviseur Henk van Assen

Henk van Assen LL.M.

Belastingadviseur en btw specialist