Omdat de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) met terugwerkende kracht niet doorgaat, wordt het vrijgekomen budget van de BIK ingezet voor een verlaging van de werkgeverspremie Algemeen Werkeloosheidsfonds (AWf).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premies per 1 augustus 2021 als volgt vastgesteld:
  • De lage premie over het loon van werknemers met een vast contract (dus geen oproepkrachten) wordt verlaagd van 2,7% naar 0,34%.
  • Het premiepercentage over het loon van andere werknemers (oproep- en tijdelijke contracten) wordt verlaagd van 7,7% naar 5,34%.

Daarmee blijft het wettelijk vastgelegde verschil van 5%-punt tussen beide percentages gehandhaafd. De bedoeling van dit verschil is om werkgevers te stimuleren hun werknemers een vast contract aan te bieden.

De nieuwe premies gelden voor de rest van het jaar 2021. Doet u per vier weken uw loonaangifte? Dan geldt voor u een ingangsdatum van 16 augustus 2021. Doen wij voor u de salarisadministratie? Dan zorgen wij dat dit op tijd voor uw salarisadministratie in orde is gebracht.

Geschreven door:

Belastingadviseur Tamara van Mourik

Tamara van Mourik

Belastingadviseur en loonbelastingspecialist