Het is voor nog lang niet iedereen duidelijk waarom het opstellen van een levenstestament noodzakelijk is. In dit artikel leggen we uit wat een levenstestament is en maken we de mogelijkheden en voordelen inzichtelijk.

Wat is een levenstestament?

Het is mogelijk dat u tijdens uw leven in een situatie komt waarin u uw wil of mening niet langer zelfstandig kunt vormen of uiten. Bijvoorbeeld door een ongeluk of door ziekte. Bij zulke situaties is een levenstestament van groot belang. In een levenstestament bepaalt u namelijk op voorhand wie uw belangen behartigt vanaf het moment dat u dat niet langer kunt. Zo bepaalt u bijvoorbeeld wie gemachtigd is om namens u uw financiën te overzien.

Daarnaast kunt u in een levenstestament uw medische wensen vastleggen, zoals wanneer u bijvoorbeeld niet langer medisch behandeld wilt worden of wie keuzes maakt over uw behandeling. Een levenstestament wordt opgesteld en vastgelegd bij een notaris. De notaris neemt uitgebreid alle opties met u door.

Voor wie is een levenstestament van belang?

In de eerste plaats is het voor uzelf van belang om vast te leggen wat uw wensen zijn voor wanneer u uw wensen niet meer kunt uiten. Daarnaast is het van belang voor uw (zakelijke) partner, uw kinderen, naaste familie en zorghulpverleners om te weten wat uw wensen zijn en wie namens u keuzes kan maken.

Waar bestaat een levenstestament uit?

  • Eén of meerdere volmachten (bevoegdheid om namens u (rechts)handelingen uit te voeren).
  • De omschrijving van uw wensen ten aanzien van medische verzorging. U kunt hierbij denken aan een behandelgebod, behandelverbod, euthanasieverklaring of een donorcodicil.
  • Informatie voor degene die uw belangen gaat behartigen. Dit betreft meestal een bijlage met overzichten van uw bankrekeningen, (digitale) codes en wachtwoorden, verzekeringen en dergelijke of een instructie waar deze overzichten worden bewaard.

Hoe werkt een ondernemersvolmacht?

Als u als ondernemer (tijdelijk) niet beschikbaar bent en daardoor onvoldoende of geen leiding aan uw onderneming kunt geven, is het van belang dat de zaken gewoon door kunnen gaan. Dit kunt u bereiken door in uw levenstestament iemand een ondernemersvolmacht te geven. U kunt al uw zaken als ondernemer op elk rechtsgebied regelen. Dit betreft zowel ondernemingsrecht, vennootschapsrecht als fiscaal recht. U kunt bijvoorbeeld volmacht geven om investeringen te doen, statuten van een vennootschap te wijzigen of stemrecht in een aandeelhoudersvergadering uit te brengen.

Met een levenstestament kun u dus richting geven aan uw onderneming als u daar zelf niet meer toe in staat bent. U voorkomt daarmee dat iemand uw onderneming gaat leiden, waar u geen vertrouwen in heeft en waarborgt zoveel mogelijk het voorbestaan van uw onderneming.

Kan een levenstestament worden herroepen?

U kunt uw levenstestament op ieder moment herroepen of wijzigen door het opstellen van een nieuwe notariële akte. Een vereiste is wel dat u op het moment van het herroepen van uw levenstestament wilsbekwaam bent. Dit betekent dat u naar het oordeel van de notaris in staat moet zijn om uw eigen wil te bepalen.

Geschreven door:

Belastingadviseur Stefanie Thonhauser

mr. Stefanie Thonhauser REP

Belastingadviseur en estate planner