Ondernemers en arbeiders aan de grens met Duitsland en België konden vaak door hun bijzondere situaties geen gebruikmaken van de steunmaatregelen voor de coronacrisis. De maatregelen zijn nu aangepast, zodat zij financieel niet onevenredig zwaar getroffen worden. Wij zetten de wijzigingen voor u uiteen.

Regeling belasting thuiswerkers aan de Duitse grens

Grensarbeiders in loondienst die thuiswerken, kunnen daardoor te maken krijgen met negatieve fiscale gevolgen. Nederland en Duitsland hebben daarom afgesproken dat deze werknemers de thuiswerkdagen mogen laten belasten in het land waar normaal gesproken wordt gewerkt. Op die manier verandert er niets in de belastingheffing over deze inkomsten.

Let op! Deze afspraak geldt van 11 maart t/m 30 juni 2020 en wordt daarna met een maand verlengd tot één van beide landen de afspraak opzegt.

Regeling belasting thuiswerkers aan de Duitse grens

Ook met België is afgesproken dat werknemers de thuiswerkdagen mogen laten belasten in het land waar normaal gesproken wordt gewerkt. Ook deze afspraak gelden van 11 maart t/m 30 juni 2020. De overeenkomst met België wordt hierna maandelijks verlegd als beide landen dit overeenkomen.

Afwijken van regeling voor thuiswerkers aan de grens mag

Nederlanders die in Duitsland of België werken en nu thuiswerken, kunnen er ook voor kiezen om de thuisgewerkte dagen in Nederland te laten belasten. In de aangifte inkomstenbelasting 2020 moet deze keuze dan worden verwerkt. Andersom geldt dit ook.

Tozo-regeling

Ondernemers die financieel geraakt worden door de coronacrisis, hebben onder voorwaarden recht op de Tozo-regeling. De Tozo-regeling bestaat uit twee onderdelen: bijstand voor levensonderhoud en bijstand voor bedrijfskapitaal. Dit laatste is een lening. Ondernemers die in Nederland wonen en hier hun bedrijf hebben, hebben op beide recht.

Tozo voor ondernemers aan de grens met Duitsland?

De regeling is inmiddels versoepeld om te voorkomen dat in grenssituaties ondernemers tussen wal en schip vallen. Ondernemers die in Nederland wonen maar in Duitsland hun bedrijf hebben, hebben voortaan ook recht op bijstand voor levensonderhoud. Andersom hebben ondernemers die in Duitsland wonen maar in Nederland hun bedrijf hebben, voortaan recht op bijstand voor bedrijfskapitaal. Beide groepen ondernemers hebben dus geen recht op beide vormen van bijstand volgens de Tozo-regeling. Uiteraard is ook in deze situaties vereist dat aan de normale voorwaarden voor de Tozo wordt voldaan.

Duitse uitkeringen

Nederlanders die in Duitsland werken, kunnen als gevolg van de coronacrisis Duitse socialezekerheidsuitkeringen ontvangen, zoals ‘Kurzarbeitergeld’, ‘Insolvenzgeld’ en ‘Arbeitslosengeld’. Volgens het verdrag met Duitsland kan Nederland bij bedragen tot € 15.000 per jaar hierover belasting heffen. Omdat deze uitkeringen gebaseerd zijn op het netto-inkomen, zou Nederlandse belastingheffing tot inkomensachteruitgang leiden. Daarom worden deze uitkeringen vrijgesteld wanneer ze in de periode van 11 maart 2020 t/m 31 december 2020 worden ontvangen.

Heeft u vragen over de maatregelen voor ondernemers en werknemers in het grensgebied? Neem dan contact met ons op via uw contactpersoon bij Moore DRV of het contactformulier hieronder.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus ? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? Op onze website hebben we een pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan zeker contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV of vul onderstaand contactformulier in.