Heeft u als Nederlandse ondernemer werknemers die actief zijn in Duitsland? Dan bent u verplicht minimaal het Duitse minimumloon te betalen en te voldoen aan de Duitse minimumloonwet. Dat geldt ook als werknemers via een onderaannemer werken. In de transportsector gelden voorlopige uitzonderingen en speciale vereisten.

Transit transporten

Voor transit transporten, waarbij start en bestemming van het transport buiten Duitsland liggen, gelden andere regels. Momenteel is het nog niet duidelijk of de minimumloonwet in lijn is met EU-wetgeving. De werkgever heeft daarom (nog) niet de verplichting om zaken vast te leggen, documenten in te leveren of werktijden te rapporteren. Er zijn ook nog geen controles of boetes gepland totdat duidelijk is of deze Duitse wet ook voor transit transporten geldt.

Cabotage transport en grensoverschrijdende bewegingen

De bovengenoemde speciale regels gelden niet voor cabotage transporten (bedrijf gevestigd buiten Duitsland verzorgd transporten met start en bestemming in Duitsland) en grensoverschrijdende bewegingen met laad- en losactiviteiten in Duitsland.

In deze gevallen geldt dat buitenlandse werkgevers in de transportsector waarvan werknemers in Duitsland actief zijn, verplicht een schriftelijke verklaring in het Duits bij de betrokken douaneautoriteit moeten overleggen aan het begin van elk transport. In deze verklaring moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:

  • naam, achternaam en geboortedatum van de werknemer;
  • startdatum, duur en plaats van werkzaamheid;
  • plaats in Duitsland waar de benodigde documenten worden bewaard (obv art 17 MiLoG);
  • naam, achternaam en adres van de leidinggevende in Duitsland + contactgegevens geautoriseerd Duitse vertegenwoordiger;
  • schriftelijke verklaring van de werkgever waarin hij verklaart dat de minimumloonwet zal worden opgevolgd (tijdige betaling loon).

Daarnaast geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor het betalen van het Duitse minimumloon aan de werknemer en voor het opvolgen van de regels van de Duitse minimumloonwet. De werkgever is ook aansprakelijk voor de salarissen van de werknemers van eventuele onderaannemers (subcontractors) of onder-onderaannemers (subsequent contractors). Om dit af te dekken moet de werkgever een schriftelijke verklaring van de (onder)onderaannemer hebben waarin deze verklaart de Duitse minimumloonwet te respecteren.

Tip:
dit zou een integraal onderdeel van een contract kunnen gaan vormen.

Wanneer er niet wordt voldaan aan de juiste documentatie- en registratieverplichting kan de werkgever een boete opgelegd krijgen van maximaal € 30.000. Ten aanzien van de documentatieverplichting geldt (obv art 17 MiLoG):

  • Begin, duur en eind van de dagelijkse werkuren van alle werknemers moeten worden vastgelegd.
  • De overzichten moeten beschikbaar zijn voor controle na max. 7 dagen voor een periode van 2 jaar (bewaarplicht).
  • De salarisadministratie, vakantiedagen en urenstaten moeten beschikbaar zijn voor inspectie.

Bij het niet (tijdig) betalen van het minimumloon van de eigen werknemers of van werknemers van subcontractors kan de boete oplopen tot maar liefst € 500.000.

Aangezien het Nederlandse minimumloon hoger is dan het Duitse minimumloon, zal de hoogte van het salaris geen probleem zijn. De registratie- en documentatieverplichtingen blijven echter onverkort van kracht.

Meer informatie en/of ondersteuning

Voor meer informatie en/of ondersteuning kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs of met een DRV-vestiging bij u in de buurt.