Werkgevers die door de coronacrisis een omzetverlies boeken van minstens 20%, kunnen nog tot en met 14 maart een tegemoetkoming in de loonkosten NOW aanvragen. De tegemoetkoming kan digitaal aangevraagd via de site van het UWV. Wij vertellen hier hoe u dat doet en welke voorwaarden daar momenteel voor gelden.

Tegemoetkoming NOW Q1 verruimd

De tegemoetkoming is verruimd en bedraagt maximaal 85% van de loonkosten, bij een omzetverlies van 100%. Bij minder omzetverlies wordt ook de tegemoetkoming naar evenredigheid verminderd. Een omzetverlies van bijvoorbeeld 50% levert dus een tegemoetkoming op ter grootte van 42,5% van de loonkosten. Het omzetverlies wordt dan vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 januari, 1 februari of 1 maart 2021 en volgt daarbij de systematiek van de NOW1 en NOW2.

Let op! Als u recht heeft op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), telt deze mee als omzet. Hierdoor valt de NOW dus lager uit.

Periode NOW moet aansluiten met eerdere periode

Heeft u ook NOW ontvangen voor de derde aanvraagperiode (voor de loonkosten oktober – december 2020)? Dan moeten de drie maanden van de vierde aanvraagperiode aansluiten op de drie maanden waarin u omzetverlies verwachtte in de derde aanvraagperiode. 

Voorschot NOW Q1 in drie stappen uitbetaald

Bij het aanvragen van de NOW moet u het omzetverlies over de opgegeven maanden zo goed mogelijk schatten. U ontvangt dan eerst een voorschot van 80% op basis van de verwachte omzetdaling. Dit voorschot wordt in drie stappen uitbetaald. Na afloop van de periode wordt het daadwerkelijke omzetverlies vergeleken met de schatting. Het verschil wordt daarna uitbetaald of teruggevorderd.

Voorwaarden grotendeels ongewijzigd

De overige voorwaarden van de regeling blijven grotendeels ongewijzigd. Zo blijft de opslag voor overige loonkosten 40%, mag de loonsom boetevrij met maximaal 10% dalen, mogen er geen dividenden of bonussen aan directie en bestuur worden uitgekeerd en moet u uw werknemers bij ontslag stimuleren inzake om- of bijscholing.

Bekijk hier alle voorwaarden voor de NOW 3.0.

Accountantsverklaring NOW

Vraagt u de NOW aan en komt het voorschot uit op een tegemoetkoming van € 100.000 of meer, of bedraagt de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer? Dan heeft u een accountantsverklaring nodig. Bij een voorschot van € 20.000 of meer of een definitieve tegemoetkoming van € 25.000 of meer is een derdenverklaring vereist. Uiteraard kunnen wij dit ook voor u verzorgen.

Lees hier meer over de verplichte verklaring voor de NOW.