Wilt u als particulier een goed doel of uw lokale sportclub een financiële steun in de rug geven? Dan kunt u onder voorwaarden uw donatie fiscaal aftrekken. Waar moet uw gift dan aan voldoen? Wij zetten de regels voor giften aan ANBI’s of verenigingen voor u uiteen.

Giften aan ANBI’s

Gewone en periodieke giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar. Voor een periodieke gift geldt geen minimum of maximum, voor een gewone gift wel. Die is aftrekbaar met een minimum van € 60 en 1% van uw inkomen. Alleen het meerdere is aftrekbaar. Maximaal is 10% van het inkomen aftrekbaar als gift.

In de aangifte inkomstenbelasting moet worden aangegeven of uw gift aan een ANBI is gedaan. Op de site van de Belastingdienst kan worden nagekeken of een instelling een ANBI is. Staat de ANBI niet op de lijst? Dan is de betreffende organisatie fiscaal geen ANBI en heeft u geen recht op aftrek.

Tip! Een gift aan een culturele ANBI mag u bij het berekenen van de aftrek met 25% verhogen, maar maximaal met € 1.250.

Contante giften niet aftrekbaar

U moet giften schriftelijk kunnen aantonen. Contante giften, ook als u deze kunt bewijzen bijvoorbeeld met een factuur, zijn niet meer aftrekbaar.

Giften aan een vereniging

Giften aan een vereniging zijn alleen aftrekbaar als het periodieke giften betreft. Naast bovengenoemde voorwaarden gelden er drie voorwaarden ten aanzien van de vereniging zelf:

  • De vereniging heeft minstens 25 leden.
  • De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid. Dit betekent dat de vereniging via een notaris is opgericht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • De vereniging maakt geen winst en hoeft dus geen aangifte vennootschapsbelasting te doen.

Wanneer is een gift periodiek?

Een periodieke gift is niet beperkt qua minimum of maximum, maar kent wel meer voorwaarden. Zo moet u een dergelijke gift schriftelijk vastleggen. Dit hoeft niet via een notaris.

Tip! voorbeeld van een dergelijke contracten zijn beschikbaar via de site van de Belastingdienst.

Naast het feit dat u de gift schriftelijk moet vastleggen gelden er nog een aantal andere voorwaarden voor een periodieke gift:

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag.
  • U geeft minimaal gedurende vijf jaren.
  • De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur