Voor de NOW is een accountantsverklaring nodig voor een definitieve opgave van de omzetdaling. Dit geldt vanaf een voorschot van €100.000 aan NOW-subsidie . In dit artikel zetten we de exacte regels voor u uiteen.

Grensbedragen voor accountantsverklaring bij NOW

Voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) van het UWV hebben ontvangen van € 100.000 of meer, wordt een accountantsverklaring verplicht gesteld. Dit laatste geldt ook als de uiteindelijk vast te stellen subsidie minimaal € 125.000 bedraagt. Dit is gedaan om te voorkomen dat een aanvrager een te laag voorschot ontvangt, maar bij de uiteindelijke vaststelling van de subsidie een bedrag ontvangt dat (hoger) is dan € 125.000, zonder dat de aanvrager een accountantsverklaring moet overleggen.

Zelf hoogte NOW inschatten voor een accountantsverklaring

Dit betekent dat bedrijven die minder dan € 100.000 aan voorschot ontvangen, zelf een inschatting moeten maken of de uiteindelijke subsidie gelijk of hoger zal zijn dan € 125.000. Is dit laatste het geval, dan hebben zij namelijk ook een accountantsverklaring nodig. Om deze inschatting wat te vergemakkelijken, stelt de overheid een online tool beschikbaar waarmee werkgevers kunnen berekend hoe hoog hun subsidie uitvalt.

Accountantsverklaring NOW bij concern nodig?

Bij de genoemde bedragen wordt uitgegaan van het subsidiebedrag dat toegekend wordt aan het concern, of als er geen concern is, de rechtspersoon of natuurlijke persoon, en niet de verstrekte subsidie per loonheffingennummer. De controle door de accountant is immers van belang voor het vaststellen van de omzetdaling die op dat niveau wordt beoordeeld.

Geen accountantsverklaring NOW nodig? Zorg wel voor een goede administratie!

Uit de voorlopige cijfers van het UWV volgt dat ongeveer 10% van de 113.000 bedrijven een voorschot van minimaal € 100.000 hebben ontvangen. Zo zal maar een klein deel van de bedrijven een accountantsverklaring nodig hebben. Dit neemt niet weg dat ook de andere bedrijven een deugdelijke administratie moeten voeren en hierop steekproefsgewijs gecontroleerd kunnen worden. Zorg dus dat uw administratie op orde is!

Verklaring van een derde nodig bij NOW van €25.000

Ontvangt u een voorschot dat hoger is dan € 20.000 en een definitieve subsidie die hoger ligt dan € 25.000? Dan moet u een verklaring van een derde, zoals een financieel adviseur, overleggen die de omzetdaling bevestigt.

Kennisdossier op onze website

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? een coronacrisis pagina ingericht waar ons specialistenteam corona de komende tijd regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV of het specialistenteam corona. U kunt ook uw contactgegevens achterlaten en wij nemen contact met u op.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur