Sinds 1 maart kan weer belastingaangifte gedaan worden voor het jaar 2020. Vanwege corona is het wel zaak om dit jaar extra op te letten. Wat zijn specifieke aandachtspunten? Wij zetten het hier voor u uiteen.

Afwijkend inkomen

Voor veel ondernemers en particulieren, zal vanwege corona het inkomen van vorig jaar af kunnen wijken met dat van voorgaande jaren. Hiermee is door de Belastingdienst veelal nog geen rekening gehouden in voorlopige aanslagen en toeslagen. Dit betekent dat u bij het doen van aangifte inkomstenbelasting wat meer moet betalen, minder of meer terugkrijgt aan belastingheffing en/of toeslagen.

Tozo of TOFA?

De Belastingdienst heeft al wel gegevens ontvangen over een afwijkend inkomen als gevolg van een aanvraag van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en TOFA (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten). Had u recht op een van deze steunmaatregelen? Dan hoeft u alleen te controleren of de vooraf ingevulde gegevens kloppen.

Hypotheekrente aftrek

Speciale aandacht verdient de aftrek van hypotheekrente. Vanwege de introductie van een zogenaamde betaalpauze – u heeft dan uitstel van betaling van hypotheekrente gehad – kan de aftrek over 2020 lager zijn dan normaal. Een gewijzigde renteaftrek geldt ook als u uw hypotheek in 2020 opnieuw heeft afgesloten, omdat de rente dan meestal lager ligt dan in het verleden en boeterente of oversluitkosten zijn gemaakt.

TOGS en TVL onbelast

In de aangifte moeten ondernemers ook rekening houden met het feit dat de tegemoetkomingen voor vaste lasten vanwege corona in de vorm van TOGS en TVL onbelast zijn. Gemaakte kosten zijn daarentegen wel integraal aftrekbaar van de winst.

Zelfstandigenaftrek mogelijk door versoepeling urencriterium

Het zogenaamde urencriterium voor ondernemers is vanwege corona versoepeld. Dit betekent dat ondernemers die vanwege corona minder uren in het bedrijf hebben gewerkt en wellicht niet de 1.225 halen, toch aan het urencriterium kunnen voldoen. Daardoor hoeft het recht op enkele faciliteiten voor ondernemers, zoals de zelfstandigenaftrek, niet verloren te gaan.

Let op individuele omstandigheden

Bij het doen van aangifte inkomstenbelasting moet altijd rekening gehouden worden met een eventuele wijziging in 2020 van individuele omstandigheden, zoals werkloosheid, een huwelijk of echtscheiding, nieuwe eigen woning, zorgkosten. Ook hierdoor kan de aangifte van 2020 fors afwijken van die van voorgaande jaren.

Kennisdossier coronacrisis & ondernemen

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus ? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? We hebben een speciale pagina over de coronacrisis & ondernemen ingericht waar ons specialistenteam corona regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan zeker contact op met uw contactpersoon bij DRV of vul onderstaand contactformulier in.