De vrijstelling voor bedrijfsvermogen in de erf- en schenkbelasting (BOR) geldt totdat de aanslag erfbelasting definitief vaststaat. Eerder werd de vrijstelling enkel toegekend wanneer dit verzoek gelijktijdig met de aangifte erfbelasting werd gedaan. In dit artikel zetten we de gevolgen uiteen.

Wat is de BOR precies?

De bovenstaande vrijstelling staat bekend als de BOR of BOF (bedrijfsopvolgingsregeling of bedrijfsopvolgingsfaciliteit). Volgens de regeling kan bij schenking of vererving van een onderneming geprofiteerd worden van een forse vrijstelling. Deze vrijstelling bedraagt dit jaar 100% tot een bedrag van € 1.102.209. Alles boven deze grens is nog voor 83% vrijgesteld.

Voorwaarden BOR

De vrijstelling kent een aantal voorwaarden. De belangrijkste is dat de erfgenaam of bedrijfsopvolger de onderneming minstens vijf jaar moet voortzetten. Daarnaast moet u, wanneer u van de vrijstelling gebruik wil maken, dit schriftelijk verzoeken. Dit verzoek moet gelijktijdig met de aangifte erfbelasting worden gedaan.

Verzoek te laat? Geen vrijstelling.

In bovengenoemde rechtszaak was niet op tijd aangifte erfbelasting gedaan. Daarop volgde een ambtshalve aanslag. In beroep deed de verkrijger een beroep op de vrijstelling, maar de rechter vond dat hij hiermee te laat was.

Uitspraak hof

In hoger beroep is het hof echter van mening dat de vrijstelling kan worden geclaimd totdat de aanslag definitief vaststaat. Omdat hiervan geen sprake is, kon de bedrijfsopvolger nog steeds een beroep doen op de vrijstelling. Deze werd echter niet verleend, omdat de verkrijger niet kan aantonen aan alle voorwaarden te voldoen.

Geschreven door:

Adviseur corporate finance Martin de Jong

Martin de Jong

Partner en adviseur corporate finance