Ondernemers die voor het tweede kwartaal van dit jaar TVL hebben aangevraagd, kunnen vanaf 29 november van dit jaar een verzoek tot vaststelling indienen. Deze ondernemers krijgen per e-mail bericht hierover van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In dit artikel zetten we uiteen hoe dat werkt.

Wat is de Tegemoetkoming Vaste Lasten?

De TVL is een financiële tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die door corona of een andere oorzaak minstens 30% omzetverlies hebben geleden. De tegemoetkoming bedraagt voor het tweede kwartaal van 2021 100% van het omzetverlies maal de vaste lasten. Deze vaste lasten worden bepaald aan de hand van branchegegevens.

Voorschot 80% op basis van schatting

Ondernemers die de TVL hebben aangevraagd, hebben al een voorschot gekregen van 80%. Dit voorschot is verstrekt op basis van een schatting van het omzetverlies. Door het werkelijke omzetverlies door te geven, kan de exacte omvang van de tegemoetkoming worden berekend.

Deadline 11 januari voor doorgeven omzetverlies

Ondernemers moeten het definitieve omzetverlies uiterlijk 11 januari 2022 doorgeven aan de RVO. Het formulier is meestal al grotendeels ingevuld, waardoor ondernemers alleen nog maar hoeven te checken of de omzetgegevens kloppen.

Betalingsregeling

Na de definitieve vaststelling van het omzetverlies, wordt het restant van de tegemoetkoming uitbetaald. Als het definitieve omzetverlies lager is dan de schatting, krijgt de ondernemer minder TVL of moet hij wellicht een deel van de al ontvangen TVL terugbetalen. Ondernemers die hierdoor in moeilijkheden dreigen te komen, kunnen een beroep doen op een betalingsregeling. Er wordt geen rente berekend en bedragen tot € 500 worden niet ingevorderd.

 

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur