Vanaf 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs komen te vervallen. De subsidie praktijkleren is hiervoor in de plaats gekomen. Wij hebben u hiervan al eerder op de hoogte gesteld met ons kennisdocument Van afdrachtvermindering onderwijs naar Subsidieregeling praktijkleren waarin wij uitgebreid ingegaan zijn op de subsidieregeling praktijkleren. U kunt subsidie aanvragen vanaf 2 juni t/m 15 september.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

De subsidie praktijkleren geldt voor de volgende groepen:vmbo-leerlingen die een leerwerktraject volgen;deelnemers aan een beroepsgericht mbo-opleiding (BBL);deelnemers aan een bepaalde duale of deeltijd hbo-opleiding;promovendi en toio’s aan universiteiten of instituut KNAW/NWO.

Wat is de hoogte van de subsidie?

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal dat voor de subsidieregeling wordt ingediend. U kunt per praktijk-, werkplaats maximaal € 2.700 ontvangen. 

Hoe vraagt u de subsidie aan?

De subsidie kan alleen achteraf digitaal aangevraagd worden. Wij kunnen voor u de subsidie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanvragen. Per studiejaar wordt de aanvraag gedaan. Een volledige praktijkleerplaats is een volledig studiejaar. Voor leerlingen van het vmbo en mbo loopt een studiejaar van 1 augustus tot en met 31 juli. Bij hbo studenten is dit van 1 september tot en met 31 augustus als ook voor de promovendi en toio’s. De aanvraag dient in 2014 ingediend te worden tussen 2 juni en 15 september 2014. Bij een positief besluit ontvangt de werkgever uiterlijk 15 december 2014 de subsidie. 

Wat heeft u nodig?

Voor het indienen van de aanvraag heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de volgende volgende gegevens nodig:

  • bankgegevens (IBAN en BIC) van uw bedrijf;
  • aantal werknemers;
  • naam van de deelnemer;
  • BSN van de deelnemer;
  • croho-code of crebo-code van de opleiding (deze zal bij het opleidingsinstituut bekend zijn);
  • naam opleiding/universiteit;
  • is de opleiding Duaal of Deeltijd (bij HBO opleiding);
  • naam van de onderwijsinstelling;
  • startdatum en einddatum van de praktijkleerplaats;
  • aantal weken begeleiding.

Let op 
Een aantal weken begeleiding kan ongelijk zijn aan de periode van begeleiding. Dit kan het geval zijn bij ziekte, vakantie of andere afwezigheid van de student. 

Mocht u vragen hebben over de aanvraag voor de subsidie Praktijkleren of wilt u een aanvraag indienen, neemt u dan contact op met een van onze salarisadviseurs.