Ondernemers die al dan niet vanwege corona met een omzetverlies van minstens 30% te maken hebben, kunnen de tegemoetkoming vaste Lasten (TVL) voor het tweede kwartaal van 2021 nu aanvragen. Aanvragen kan digitaal bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) tot en met 20 augustus 17:00 uur.

TVL uitgebreid naar 100% voor vaste lasten

Via de TVL komt de overheid tegemoet in de kosten van vaste lasten. De hoogte van de TVL is gerelateerd aan uw omzetverlies en aan de hoogte van de vaste lasten. De hoogte wordt gebaseerd op branchecijfers. Deze steunmaatregel om vaste lasten deels te subsidiëren is uitgebreid. De compensatie bedraagt daarom 100% in plaats van 85% in het eerste kwartaal van 2021.

Referentieperiode kiezen

Voor dit kwartaal kunt u voor de referentieperiode voor de omzet kiezen uit twee kwartalen: het tweede kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020. De maatregel is vooral bedoeld om starters tegemoet te komen, maar ook anderen hebben de keuzemogelijkheid. Bijvoorbeeld als u door een verbouwing in het tweede kwartaal van 2019 te weinig omzet heeft gerealiseerd.

Als voorwaarde geldt dat uw bedrijf vóór 30 juni 2020 is opgericht en ingeschreven in het Handelsregister. U mag zich niet na 30 juni 2020 met terugwerkende kracht hebben ingeschreven.

Minimum en maximum bedrag voor TVL

Het minimum van de vaste lasten volgens de berekening op basis van uw omzet en branchecijfers, moet minstens € 1.500 bedragen om in aanmerking te komen voor de TVL. Verder kent de TVL een maximum tegemoetkoming van € 550.000 voor bedrijven met maximaal 250 werknemers. Voor grotere bedrijven bedraagt het maximum € 1.200.000.

Opslag voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwsector blijft er een opslag van 21% voor speciale kosten voor het in leven houden van dieren en gewassen.

Derdenverklaring nodig voor TVL?

Als uw onderneming tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 is ingeschreven in het Handelsregister en u vraagt € 25.000 of meer subsidie aan, heeft u bij de TVL-aanvraag een derdenverklaring nodig van bijvoorbeeld een accountant of belastingadviseur. Bij een aanvraag van € 125.000 of hoger heeft u (naast de derdenverklaring) een accountantsproduct nodig bij de aanvraag en bij de vaststelling. Wij kunnen voor de derdenverklaring of het accountantsproduct zorgdragen.