Wanneer u een praktijk- of werkleerplaats aanbied, kunt u als werkgever hiervoor subsidie krijgen. De subsidie praktijkleren kunt u voor het lopende studiejaar 2020-2021 tot en met 16 september aanvragen. Lees hier wanneer u hiervoor in aanmerking komt, hoe u de subsidie aanvraagt en hoeveel tegemoetkoming u kunt ontvangen.

Tegemoetkoming voor begeleiding werkleerplaats

Het doel van de subsidie praktijkleren is het beter voorbereiden van studenten op de arbeidsmarkt. Het is een tegemoetkoming voor de kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van studenten die een praktijk- of werkleerplaats volgen. U vraagt de subsidie na afloop van de begeleiding aan. De tegemoetkoming geldt onder andere voor de begeleiding van de volgende leerlingen:

  • Leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo (3e en 4e jaar).
  • Mbo-studenten die een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen.
  • Studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding doen.
  • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s).

De subsidieregeling kent een aantal voorwaarden. Die variëren per onderwijssoort. Onze adviseurs kunnen u hierbij helpen.

Omvang subsidie praktijkleren

Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Bij overschrijding van het budget wordt de subsidie evenredig over de aanvragers verdeeld. Voor erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie die een mbo BBL-leerplek (beroepsbegeleidende leerweg) aanbieden, is extra subsidie beschikbaar.

Krijg ik minder subsidie praktijkleren bij sluiting vanwege corona?

Werkgevers hebben mogelijk als gevolg van de maatregelen in verband met het coronavirus hun bedrijf moeten sluiten. Wanneer dit voor u het geval is, wordt de subsidie praktijkleren echter niet verminderd. Dit geldt zowel bij een gedwongen sluiting of een sluiting omdat voortzetting van het bedrijf volgens de richtlijnen van het RIVM niet verantwoord was.

Hoe kan ik de tegemoetkoming voor praktijkleren aanvragen en tot wanneer?

Tot en met 30 juni 2021 kunt u de subsidie nog aanvragen met eHerkenning niveau 1 of 2. Vanaf 1 juli 2021 heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3’ nodig om in te loggen voor de Subsidieregeling praktijkleren.

Let op! Heeft u eHerkenning met een lager betrouwbaarheidsniveau of niet de juiste machtiging, dan moet u uw eHerkenning aanpassen naar een hoger betrouwbaarheidsniveau en de juiste machtiging aanvragen. Houd rekening met een aanschaftijd van ongeveer twee weken dus regel dit op tijd. Wij kunnen uiteraard ook eHerkenning voor u regelen en de subsidie voor u aanvragen.

Wanneer wordt de subsidie praktijkleren uitbetaald?

Binnen 13 weken na 16 september wordt een besluit genomen over de ingediende aanvragen en wordt het subsidiebedrag voor een volledige gerealiseerde plaats berekend. Aan de hand daarvan volgen de individuele beschikkingen. Deze beschikking is direct de vaststelling van de subsidie. Binnen twee weken na ontvangst van een positieve beslissing, ontvangt u het bedrag van de subsidie op uw bankrekening.