Ook de belastingrente voor de vennootschapsbelasting volgt de trend van de renteverlaging. Per 1 maart 2015 wordt de belastingrente voor de vennootschapsbelasting verlaagd tot 8,05% (nu: 8,15%). Deze belastingrente is dus nog erg hoog. Wij kunnen u helpen om deze belastingrente te voorkomen of te beperken.

Door tijdig te verzoeken om een goede voorlopige aanslag vennootschapsbelasting, kunt u deze belastingrente voorkomen. Wanneer de Belastingdienst het verzoek voor een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2014 vóór 1 mei 2015 heeft ontvangen en de voorlopige aanslag conform dit verzoek wordt vastgesteld, dan zal er op die aanslag geen belastingrente in rekening worden gebracht.

Indien er geen (of een te lage) voorlopige aanslag is opgelegd, zal de belastingrente worden berekend over de periode vanaf 1 juli 2015 tot zes weken na de datum van de aanslag.

Tip:
Indien u een hogere winst over 2014 verwacht dan vermeld op de voorlopige aanslag of u heeft ten onrechte nog geen voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2014 ontvangen, neemt u dan tijdig contact met ons op. Wij kunnen voor u een voorlopige aanslag aanvragen, zodat u de hoge belastingrente bespaart.