Heeft u voor het eerste kwartaal 2021 TVL aangevraagd en gekregen? Dan moet u vóór 12 november 2021 uw definitieve omzetverlies doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Oorspronkelijk was dit 1 oktober maar de deadline is verlengd. De vaststelling van de TVL voor het eerste kwartaal van 2021 is inmiddels van start gegaan. Aan de hand hiervan bepaalt de RVO uw definitieve tegemoetkoming. U krijgt van de RVO een e-mail om een vaststellingsverzoek in te dienen met de werkelijke omzetcijfers. In dit artikel leest u meer over de TVL van het eerste kwartaal 2021.

Tegemoetkoming Vaste Lasten eerste kwartaal 2021

De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die vanwege corona met een omzetverlies van minstens 30% te maken hebben. Van de vaste lasten wordt in het eerste kwartaal 2021, afhankelijk van het omzetverlies, 85% gecompenseerd. Bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies, wordt dus 50% x 85% van de vaste lasten gecompenseerd. De vaste lasten worden berekend op basis van branchecijfers. De werkelijke vaste lasten zijn dus niet bepalend.

Eerst voorschot, daarna definitieve tegemoetkoming

De TVL wordt in eerste instantie uitgekeerd op basis van een voorschot van 80% van het geschatte omzetverlies. Pas als het definitieve omzetverlies bekend is, kan de werkelijke hoogte van de TVL worden bepaald. Daarom moet het werkelijke omzetverlies vóór 12 november van dit jaar doorgeven.

Let op! Ondernemers die € 125.000 of meer TVL aanvragen, moeten extra informatie aanleveren in de vorm van een accountantsproduct en moeten dit direct meesturen bij het indienen van de vaststelling.

Welke verklaring heeft u nodig?

Welk accountantsproduct een ondernemer nodig heeft, hangt ervan af of het bedrijf op grond van het jaarrekeningrecht controleplichtig is of niet. Als een bedrijf controleplichtig is, heeft men een ‘rapport van feitelijke bevindingen’ nodig. Is dit niet het geval, dan is een ‘samenstellingsverklaring’ nodig.

Betalingsregeling bij na- of terugbetaling

Als u het omzetverlies te hoog heeft ingeschat, moet u mogelijk het teveel ontvangen TVL terugbetalen. Wanneer dit moeilijkheden oplevert, kan hiervoor een renteloze betalingsregeling worden afgesproken.

Kennisdossier coronacrisis & ondernemen

Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft om uw bedrijfsproces af te stemmen op de huidige genomen maatregelen in verband met het coronavirus? Of wat u kunt doen om uw bedrijf gezond te houden? We hebben een speciale pagina over de coronacrisis & ondernemen ingericht waar ons specialistenteam corona regelmatig haar kennis met u deelt. Houd deze pagina in de gaten, zodat u de juiste keuzes kunt maken voor uw organisatie. Heeft u specifieke vragen over de gevolgen voor uw organisatie? Neem dan zeker contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV of vul onderstaand contactformulier in.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur