Wilt u vluchtelingen uit Oekraïne als werknemer aannemen? Dan hoeft u geen werkvergunning aan te vragen. Wel gelden er andere verplichtingen. In dit artikel zetten wij de regels voor u als werkgever uiteen.

Zonder werkvergunning Oekraïners aannemen

Normaal gesproken moet u een werkvergunning aanvragen als u een werknemer afkomstig uit Oekraïne wilt aanstellen. In verband met de oorlog in hun thuisland geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne echter de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Hierdoor kunt u hen te werk stellen zonder vergunning.

Terugwerkende kracht

De mogelijkheid om Oekraïners in dienst te nemen zonder werkvergunning geldt vanaf 1 april 2022. Had u al eerder Oekraïners in dienst? Dan kunt u gebruikmaken van de vrijstelling voor een werkvergunning met terugwerkende kracht vanaf 4 maart 2022.

Wel ander bewijs nodig

Om gebruik te kunnen maken van werken zonder werkvergunning moet de Oekraïner een document van de IND tonen waaruit blijkt dat hij of zij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie valt. Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen van de IND zo’n document.

Tip! Nog niet alle vluchtelingen hebben zo’n document. Tot en met 30 mei 2022 kunnen alle Oekraïners daarom ook hun nationaliteit aantonen met bijvoorbeeld een paspoort.

Meldplicht

U bent wel verplicht een melding te doen bij het UWV als u een werknemer uit Oekraïne in dienst wilt nemen. Op de melding geeft u onder meer de duur en omvang van het dienstverband aan, de functie en het loon van de werknemer. Twee dagen na deze melding kan deze dan starten met werken. U heeft ook een meldingsplicht bij vroegtijdige uitdiensttreding en andere wijzigingen van het dienstverband.

Tip! Tot en met 15 april 2022 hoeft u deze twee dagen nog niet af te wachten. Werknemers uit Oekraïne die op of na 4 maart bij u zijn gaan werken, kunt u namelijk tot en met 15 april 2022 ook achteraf melden.

Vroeg u tussen 4 maart en 1 april 2022 al een tewerkstellingsvergunning (TWV) aan? Dan hoeft u niet alsnog een melding te doen. Het UWV behandelt deze aanvraag dan als melding.

Let op: vergeet niet de voor u bekende arbeidsrechtelijke wetgeving op te volgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een arbeidsovereenkomst, waarbij de inhoud van de overeenkomst voor zowel u als de werknemer kenbaar is.

Hou de wet- en regelgeving rondom de verplichtingen van het te werk stellen van Oekraïners  nauwlettend in de gaten voor eventuele aanpassingen. Uiteraard houden wij u via onze website ook op de hoogte.

Geschreven door:

Miranda Sanders RPP

Salarisadviseur